ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК – КОЛЕКТИВ КЛАСУ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • Т.В. Яцула
Ключові слова: класний керівник, колектив класу, сутність управлінської діяльності класного керівника, нові підходи до виховної роботи

Анотація

У статті розглядається діяльність класного керівника в аспекті її вдосконалення через такі компоненти управлінського процесу, як цілепокладання, взаємозв’язок суб’єктів системи «класний керівник – колектив класу», середовище функціонування системи, особистісні якості класного керівника та шляхи їх розвитку. Автором запропоновано оновлення навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів-класних керівників через введення до змісту таких тем: «Сучасні підходи до виховання
особистості: від мети до змісту, форм і методів», «Школяр як суб’єкт виховання», «Зміна парадигми виховання – стратегія інноваційних змін в освітньому процесі школи», «Функціонально-рольові позиції класного керівника і учнів колективу класу», «Класний керівник і його команда».

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. I: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
2. Микляева А.В., Румянцева П.В. «Трудный класс»: диагностическая и коррекционная работа. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
145-149
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ