МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ

  • К.Ю. Істоміна
Ключові слова: професійна підготовка, метод навчання, прийом навчання, форма організації навчального процесу, операційний компонент навчального процесу

Анотація

У цій статті представлене теоретичне дослідження операційного компоненту професійної підготов- ки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у провідних університетах Канади. Проана- лізовані методи, прийоми і форми організації навчального процесу, які використовують для створення і підтримання оптимальної взаємодії між викладачами і студентами. Окрім цього також описуються методичні стратегії для оптимізації навчального процесу і мотивації студентів.

Посилання

1. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов / Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Н.А. Сорокин. Под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.
2. Calkin, S., Mitchell, A. (2012) Conflict Simulation in International Relations Teaching. University of York, 23.
3. Carleton University.Interactive Lecture Techniques. Retrieved 03.05.2016 from: http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/typesoftechniqu.html.
4. Heckel H. (2006). Using Service Learning in International Relations Courses. The American Political Science Association Annual Conference, 22.
5. Kemmelmeier M., Danielson C., Basten J. (2005). What is a Grade? Academic Success and Political Orientation. Personality and Social Psychological Bulletin, 31. – 1386–1399.
6. University of British Columbia. International Relations Program. International Experience. Retrieved 02.05.2016 from: http://ir.arts.ubc.ca/undergraduates/international/.
7. University of British Columbia. Liu Institute for Global Issues. Retrieved 02.05.2016 from: http://liu.arts.ubc.ca/.
8. University of Guelph. International Development Program Requirements. Retrieved 06.05.2016 from: https://www.uoguelph.ca/registrar/calendars/undergraduate/current/c10/c10ba-id.shtml.
9. University of Manitoba. Curriculum Guide. Educational Approach and Instructional Methods. Retrieved 29.04.2016 from: http://umanitoba.ca/rehabsciences/ot/ot_methods.html.
10. University of Northern British Columbia. Global and International Studies. Program Pedagogy. Retrieved 01.05.2016 from: http://www.unbc.ca/internationalstudies/about.
11. University of Toronto. Scholarships in International Relations. Retrieved 28.04.2016 from: http://web.trinity.utoronto.ca/current/programs-courses/internationalrelations/scholarships.html.
12. University of Toronto. Teaching Principles and Practices. Retrieved 01.05.2016 from:http://webspace.oise.utoronto.ca/~benczela/Teaching.html#TandL_Approaches.
13. University of Western Ontario. International Relations Program Opportunities. Retrieved 04.05.2016 from: http://history.uwo.ca/international_relations/Opportunities/index.html.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
55-59
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ