РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА

  • Б.Я. Ратич
Ключові слова: готовність до лідерства, педагогічний експеримент, педагогічні умови, офіцери-прикордонники

Анотація

У статті розкрито хід та результати дослідно-експериментальної роботи з перевірки педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів-прикордонників готовності до лідерства.

Посилання

1. Маковський О. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів : дис. … канд. пед. наук : спец. 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія» / О. Маковський. – Хмельницький, 2002. – 145 с.
2. Маслянов Н. Психолого-педагогические условия развития готовности курсантов к лидерству : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н. Маслянов. – Калининград, 2001. – 162 с.
3. Однороженко О. «Звичайна схема» української історії / О. Однороженко // Український тиждень. – 2012. – № 34 (251). – С. 42–43.
4. Ягупов В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
5. Яковенко Н. «Історику не дано пізнати світ таким, яким він був насправді...» / Н. М. Яковенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buknews.com.ua/page/natalia-yakovenko-istoryku-ne-dano-piznaty-svittakym-iakym-vin-buv-naspravdi.html.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
124-128
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ