ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Н.В. Рокосовик
Ключові слова: навчальна програма, навчальний курс, цикл, професійне навчання, залікові одиниці, кредити, дистанційне навчання

Анотація

Стаття представляє педагогічним аналізом окремих навчальних програм, зокрема шотландських університетів та Відритого університету Великої Британії, для характеристики особливостей методичних засад і дистанційного складника підготовки магістрів педагогіки засобами дистанційного навчання у британських університетах. Внаслідок дослідження з’ясовано, що структура навчальних програм охоплює такі компоненти, як курс основного предмета, загальноосвітній курс, педагогічний курс, практика в школі.

Посилання

1. Архипова С. Технології, методи і моделі дистанційного навчання / С. Архипова, О.М. Коваль // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. – Вип. 19. – Ч. 2. – Х. : ХДПУ ім. Г. Сковороди, 2001. – С. 111–115.
2. Рокосовик Н. Особливості організації програм підготовки магістрів педагогіки засобами дистанційного навчання в університетах Великої Британії / Н. Рокосовик // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2014. – Вип. 3 (03). – С. 179-185.
3. Рокосовик Н. Теоретичні засади використання методу сугестопедії при викладанні іноземних мов у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи навчання / Н. Рокосовик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. – 2011. – Вип. 17. – С. 68–80.
4. Старовойт С. Сучасна модульна система у вищій школі Великої Британії / С. Старовойт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Вип. 28. – Запоріжжя, 2003. – С. 275–280.
5. Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору / Ю. Якименко // Вища школа. – 2004. – №1. – С. 50–62.
6. Durham University prospectus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dur.ac.uk/learningandteaching.handbook/3/3.9/3.9.1.
7. Guri-Rosenblit S. Distance and campus universities: tensions and interactions / S. Guri-Rosenblit. – Oxford : Pergamon Press, 1997. – 298 р.
8. MA Education (Learning and Teaching) University of Bath [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.bath.ac.uk/education/postgraduate/ways-ofstudying/distance-learning.
9. MA Education University of Derby [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.derby.ac.uk/online/course/education-ma#MAEducation.
10. MA Education University of Greenwich [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.gre.ac.uk/study/courses/pg/eduge/ed.
11. MA International Education (distance) University of Leicester [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www2.le.ac.uk/study/postgrad/distance/education/international.
12. MA International Education (on campus) University of Leicester [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www2.le.ac.uk/study/postgrad/taught-campus/education/internationalma.
13. MEd studies in education Aberdeen university [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.abdn.ac.uk/registry/calendar/pgdisplay.php?ID=1517.
14. Putting the World into World Class Education. An international strategy for education, skills and children’s services. – DfES, 2004. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.globalgateway.org.uk/ Default.aspx?page=624.
15. Robert Gordon University Aberdeen [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rgu.ac.uk.
16. University of Essex [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.essex.ac.uk.
17. University of London [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lon.ac.uk.
18. University of Sheffield [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.shef.ac.uk.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
129-133
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ