ПЕРЕКЛАДАЧ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК МОДЕЛЬ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ ГЛУХИХ СТУДЕНТІВ

  • Н.Б. Адамюк
Ключові слова: глухий студент, інклюзивна група, модель жестової мови, модифікація мови, навчальний заклад, освітній перекладач, спеціальна група

Анотація

У статті висвітлено вимоги до перекладача жестової мови у навчальному закладі, викладені в Довід- нику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Подано перелік вищих навчальних закладів України, де створюються спеціальні групи для студентів із порушеннями слуху. Представлено порів- няльну характеристику глухого студента спеціальної та інклюзивної групи у ВНЗ. Акцентовано увагу на функціях освітнього перекладача, як модифікатора мови викладача. Розглянуто взаємозв’язок між
викладачем навчального закладу і освітнім перекладачем крізь призму сприймання їх глухими студен- тами. Представлено особу освітнього перекладача, як модель жестової мови та розглянуто чинники її спотворення. Наведено результати моніторингу серед глухих студентів різних ВНЗ на предмет рецептивних навичок освітніх перекладачів та приклади помилок, які допускаються ними

Посилання

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги». – Краматорськ: Центр продуктивності. – 2005. – 117 с.
2. Класифікатор професій. ДК 003 : 2010 / [розробники: М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – К.: Соцінформ, 2010. – 746 с.
3. Адамюк Н.Б. До питання про реальний стан навчання інвалідів зі слуху в Україні / Н.Б. Адамюк // Зб. наук. праць VII Міжнародної науково-практичної конференції. [Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами]. – (22–23 листопада 2006 р.). – К.: Університет «Україна», 2006. – С. 76–84.
4. Бєлозовський А. Система жестового перекладу в США / А. Бєлозовський // Жестова мова й сучасність. – 2009. – Вип. 4. – С. 81–102.
5. Адамюк Н.Б. Інноваційна модель підготовки і перепідготовки перекладачів і педагогів в Україні з основ вивчення жестової мови / Н.Б. Адамюк, І.І. Чепчина // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 124–135.
6. Antia S.D., Kreimeyer K.H. (2001). The role of interpreters in inclusive classrooms. American Annals of Deaf. – 146. – Р. 355–365.
7. Napier J. (2002). University interpreting: Linguistic issues for consideration. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. – 7 (4). – Р. 281–301.
8. Schick B., Williams K., Bolster L. (1999). Skill levels of educational interpreters working in public schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. – 4. – Р. 144–155.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА