ПЕДАГОГІЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • А.К. Абдуллаєв
  • І.В. Ребар
  • А.С. Нестеров
Ключові слова: фізкультурно-спортивна діяльність, фізична культура, фізичне виховання, спортивна підготовленість, педагогічний процес

Анотація

У статті розглядаються проблема, актуальність, мета, завдання фізичного виховання, проблема форму- вання потреби в заняттях фізичною культурою, способи залучення молоді до спорту. Допомагає молоді роз- ширити і поглибити знання в галузі фізичної культури: навчити в потрібній мірі використовувати її кошти в особистому побуті і в режимі трудової діяльності, а також вдосконалити організаторські навички та вміння. Сприяє забезпеченню в період завершення вікового формування організму всебічному розвитку фізичних якостей, необхідних для повноцінної підготовки до майбутньої життєвої практики. Розглядається проблема- тика щодо застосування допінгів, які створюють у спорті умови для нечесної боротьби. Нагорода, що здобу- вається несправедливим шляхом, ліквідовує моральний стан душі людини внаслідок порушення моральних і етичних основ спорту і в більшості випадків згубно впливає на здоров’я самого спортсмена. У цьому зв’язку спортивна етика повинна виступати як фактор, що відображає негативний вплив допінг-препаратів. Положення всебічного морального розвитку особистості в системі фізичного виховання виражає одну з
головних потреб фізичної освіти – необхідність формування людей із всебічно розвиненими здібностями у фізичному плані, а також в духовному. Серед чинників, від яких залежить вдала реалізація всебічного розвитку здібностей у сфері матеріального і духовного виробництва, основна мета належить саме здоров’ю. Тому перші два принципи можуть бути по-справжньому реалізовані тільки тоді, коли при здійсненні фізич- ного виховання на першому місці стоять інтереси здоров’я тих, що займаються.

Посилання

1. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества и человека / Н.И. Пономарев. – Алматы : Знание, 2000. – 139 с.
2. Выдрин В.М. Теория физической культуры / В.М. Выдрин. – Л. : ГДОИФК, 1988. – 357 с.
3. Андронов О.П. Физическая культура как средство влияния на формирование личности / О.П. Андронов. – М. : Мир, 1998. – 158 с.
4. Белоусова В.В. Воспитание в спорте / В.В. Белоусова. – М. : ФиС, 2002. – 266 с.
5. Киселев Ю.Я. Влияние спорта на формирование личности / Ю.Я. Киселев. – М. : Знание, 1999. – 188 с.
6. Матвеев Л.П. Влияние спорта на формирование воли / Л.П. Матвеев. – М. : ФиС, 2000. – 123 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
123-127
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ