ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

  • М.Ю. Богомолова
Ключові слова: організаційно-педагогічне забезпечення, соціальне виховання, початкова школа, комплексні програми

Анотація

Стаття розкриває розвиток початкової школи в 20–30-х рр. ХХ ст. в контексті загальних питань освіти в Україні досліджуваного періоду. Особлива увага приділена творенню національної початкової школи, її змісту, формам і методів організації навчально-виховного процесу, її науково-методичного й організаційно-педагогічного забезпечення. Показано, що цей період був різноетапним, на кожному із етапів питання реалізації концепції соціального виховання відповідали тогочасному соціально-політичному, соціокультурному й економічному розвитку України.

Посилання

1. Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. : [монографія] / Л. Березівська. – К. : А. Богданова, 2008. – 406 с.
2. Декларація Наркомосвіти УРСР про соціальне виховання дітей (1 липня 1920 р.) // Пролет. освіта. – Вінниця. – 1921. – № 1. – С. 2–4.
3. Енциклопедія освіти // Акад. пед. наук України : головний ред. В. Кремінь. – К : Юрінком-Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Нариси історії українського шкільництва. 1905 – 1933 рр. : [навч. посібник] / О. Сухомлинська та ін. ; за ред. О. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 306 с.
5. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес : нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К. : А. П. Н., 2003. – 68 с.
6. Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : [навч. посібник] / за ред. О. Сухомлинської. – Кн. 2. – К. : Либідь, 2005. – 552 с.
7. Штефан Л. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20–90-ті рр. ХХ ст.) / Л. Штефан. – К. : А.П.Н., 2003. – 422 с.
8. Янченко Т. Педологія в Україні та зарубіжжі : теорія та практика : [монографія] / Т. Янченко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 448 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
9-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ