АНАЛІЗ ЗМІСТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ МАЛЮВАННЯ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

  • Г.В. Литовченко
Ключові слова: вимоги, зміст, підручник, навчальна література, середня школа, початкова школа, малювання, мистецтво

Анотація

Стаття присвячена ретроспективному аналізу змісту експерементальних шкільних підручників із малювання 1960 року ХХ століття. На основі вивчення нормативного документу – закону «О состоянии и мерах улучшения эстетического воспитания учащихся общеобразовательных школ» – та художньо-педагогічних публікацій у періодичних виданнях «Учительськая газета», «Художник» виявлено причинно-наслідковий зв’язок створення підручників із малювання. Проаналізовано зміст експериментальних підручників із малювання для школи, досліджено їх відповідність тогочасним вимогам до шкільних підручників. Автором висвітлено узгодженість підручників новим програмам. Розкрито погляди громадських діячів, учителів-практиків стосовно якості та доцільності експериментальних підручників із малювання в окреслений період. Доведено, що експериментальні підручники узгоджувалися з дидактичними, методичними, санітарно-гігієнічними, психологічними та естетичними вимогами до шкільних підручників попередніх років

Посилання

1. Закон України »Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
2. Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 6-ГХ-1963 г. «О состоянии и мерах улучшения эстетического воспитания учащихся общеобразовательных школ». – М., 1963.
3. Жукова А. Человеку любой профессии / А. Жукова // Художник. – 1963. – № 5. – С. 36.
4. Колокольников В. Нужен новый учебный предмет / В. Колокольников // Художник. – 1963. – № 8. – С. 47.
5. Полуянов Ю. Узаконенная скука и борьба с ней / Ю. Полуянов // Художник. – 1963. – № 10. – С. 32.
6. Колокольников В. Книга для 1-го класса восьмилетней школы / В. Колокольников. – Москва : Ин-т худож.воспитания, 1963. – 71 с.
7. Колокольников В. Книга для 2-го класса восьмилетней школы / В. Колокольников. – Москва : Просвещение, 1965. – 79 с.
8. Рожкова Е. Рисование. 5 класс / Е. Рожкова, Е. Херсонская. – Москва : Просвещение, 1964. – 227 с.
9. Лабунская Г. Изобразительное творчество детей / Г. Лабунская. – Москва : Просвещение, 1965. – 207 с.
10. Алексеева В. Изобразительное искусство и школа / В. Алексеева. – Москва : Советский художник, 1968. – 286 с.
11. Выходцева Л. Формирование у подростков способности к художественному изображению природы (в процессе работы с цветом) : дис. канд. педагогические науки : 13.00.02 / Л. Выходцева. – М. : РГБ, 2006.
12. Рисование / Пособие для учащихся 5 класса ; сост. Я.Я. Чарнецкий [и др.]. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 188 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
26-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ