ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛОЦІЙ

  • Н.М. Пріміна
Ключові слова: зміст навчання, читання, англомовні лоції, навчальний процес, майбутні судноводії

Анотація

Стаття присвячена вивченню змісту навчання читання англомовних лоцій майбутніх судноводіїв. У статті автор описує складники змісту навчання, модель процесу навчання (цілі навчання, елементи предмета навчання, компоненти змісту навчання, методи (прийоми) навчання і контроль результатів навчання), представляє ступінчату методичну діяльність, в якій кожен ступінь націлено на навчання майбутніх судноводіїв читання англомовних лоцій на певні теми.

Посилання

1. Бондаренко С.В. Моделювання складних системно-діяльносних об’єктів у психолого-педагогічних дослідженнях / С.В. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://roman.by/r-89699.html.
2. Гембарук А.С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів I–II рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / А.С. Гембарук. – К., 2005. – 24 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: ЗАО Издательство «Питер», 1999. – 720 с.
4. Westhoff Gerard J. Learner Strategies in Information Processing // M. Biddele, P. Malmberg (Eds.): Learning to Learn: Investigating Learner Strategies and Learner Autonomy. Report of Workshop 2a. – Strasbourg: Council of Europe, 1991. – Р. 23–28.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
164-169
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ