НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКА З ГЕОГРАФІЇ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 6-8 КЛАСІВ

  • Н.В. Кріт
Ключові слова: самостійна робота, шкільний підручник, формування вмінь учнів, фізична географія, критичне мислення

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано особливості нетрадиційного підходу до використання підручника з фізичної географії для формування вмінь самостійної роботи учнів основної школи. Продемонстровано методичні можливості застосування елементів технології розвитку критичного мислення відповідно до основних етапів її впровадження: виклик, осмислення та рефлексія. Описано технологію розвитку критичного мислення, що поєднує різноманітні стратегії, які забезпечують самостійну, свідому діяльність учнів у навчальному процесі. Розкрито та проілюстровано прикладами прийоми, які сприяють формуванню вмінь самостійної роботи з компонентами шкільної навчальної книги.

Посилання

1. Загашев И.О. Критическое мышление: технология развития / И.О. Загашев, С.И. Заир–Бек. – СПб: Скифия, 2003. – 482 с.
2. Концепція географічної освіти в основній школі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://undip.org.ua/info/1023/.
3. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: [учебно-методическое пособие] / И.В. Муштавинская. – Санкт-Петербург: КАРО, 2009. – 144 с.
4. Темпл Ч. Как учатся дети: свод основ / [Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стил]. – М.: Изд-во ин-та «Открытое общество», 2002. – 105 с.
5. Федорчук Е.І. Сучасні педагогічні технології: [навчально-методичний посібник] / Федорчук Е.І. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. – 212 c.
6. Bloom B. S. Taxonomy of education objectives: The classification of educational goals: Handbook S: cognitive domain / B.S. Bloom. – New York: Longman, 1956. – 207 p.
7. Vaughan J.L., Estes T.H. Readingand Reasoning Beyond the Primary Grades / Vaughan J.L., Estes T.H. – Boston: Allynand BaconInc., 1986. – 289 p.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
33-37
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ