ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

  • І.Є. Попович
Ключові слова: професійна підготовка, вчитель-дослідник, дослідницька діяльність, британська освітня система

Анотація

У статті розглядаються питання підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах Великої Британії. Підкреслюється, що в ХХІ столітті утверджується нова освітня парадигма, яка полягає в зміні акцентів позиції сучасного вчителя – з функціонального виконавця він перетворюється на педагога-дослідника, який володіє значним творчим потенціалом, здатністю до рефлексивного мислення, постійної самоосвіти, самовдосконалення своєї професійно-педагогічної діяльності.

Посилання

1. Barber M. High expectations and standards of all, no matter what: creating a world class education service in England / M. Barber. – London: Routledge Falmer, 2001. – 187 p.
2. Smith M. Professional Education in Britain / M. Smith. – London: Allen and Unwin, 1995. – 114 p.
3. Furlong J. Ideology and Reform in Teacher Education in England / J.Furlong // Education Researches. – Vol. 31. – № 6. – 2002. – Р. 23–25.
4. Freeman D. Doing Teacher Research: From Inquiry to Understanding / D. Freeman. – Boston, 1998. – 258 p.
5. Rice L. Promoting positive values / L. Rice 11 Professional Values and Practice / Ed. by M. Cole. – L.: David Fulton, 2005. – Р. 54–74.
6. Borg S. Language teacher research engagement / S. Borg. – London: Language Teaching, 2010. – 395 p.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
146-150
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ