ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Т.Г. Окуневич
  • В.Б. Хоменко
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, мовна особистість, мовленнєві вміння й навички, комунікативне спрямування, література рідного краю, лексико-семантичний підхід

Анотація

У статті висвітлено лінгводидактичні засади реалізації міжпредметних зв’язків на
уроках української мови

Посилання

1. Єременко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної)
мови // Дивослово. – 1994. – № 4. – С.28-33.
2. Груба Т. Засвоєння синонімічних форм на міжпредметній основі // Дивослово. – 1998. – №7. –
С. 17 – 19.
3. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах/ Колектив авторів за ред.
М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2010. – 400 с.
4. Пентилюк М.І. Міжпредметні зв’язки на уроках мови // Українська мова і література в школі.
– 1987. – № 5. – С. 41.
5. Сухомлинський В.О. Слово рідної мови // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 1.
– С. 3–8.
6. Українська мова. Програми для 5 – 12 класів. – К.: Перун, 2007.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
129-133
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ