ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ РОСІЇ

  • С.Б. Пономаревський
Ключові слова: освіта, Росія, національний, школа

Анотація

У статті проаналізовано методичну специфіку та особливості практичного
використання навчальних підручників і посібників, призначених для українських шкіл та
інших освітніх моделей (курси українознавства, факультативи, заклади з вивченням
предметів українознавчого циклу тощо) в умовах українського освітнього середовища в
Російській Федерації. Окреслено зміст, основні напрямки та вимоги, а також завдання
підручникотворення. Приведено конкретні приклади практичного використання деяких
посібників у російських регіонах.

Посилання

1. Дейко М. Рідне Слово: перша читанка після “Букваря”/ Марія Дейко. –Ньюпорт: Рідна мова,
1977. – 98 с.
2. Завези од мене поклон в Україну… Фольклор українців Башкортостану: [збірник фольк.
текстів / За редакцією В. Бабенка, упор. Н. Пазяк]. – Уфа: вид. наук. центру українознавства
В. Бабенка, 1999. – 168 с.
3. Козак Мамай: [Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури] / Упоряд.
Оліфіренко В. В., Чумаченко В. К. – К.; Донецьк; Краснодар: Український культурологічний
центр, 1998. – 224 с.
4. Лесная Г.М. Учебник украинского язика: [Уровень А1] / Галина Лесная. – М.: МГИМО–
Университет, 2010. – 120, [1] с.
5. Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии / Сост.: Бабенко В.Я., Ахатова
Ф.Г. – Уфа: ГСПТУ–1, 1995. – 235 с.
6. Синельникова В. Традиционная культура и быт украинцев Волгоградской области (конец
XVII – начало ХХ вв.) / Валентина Синельникова. – Камышин: МАУ Медиа-холдинг, 2009. –
264 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
138-142
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ