ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО АУДИТУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • В.В. Ліпська
Ключові слова: якість вищої освіти, незалежні агентства з гарантування якості вищої освіти, Болонський процес, стандарти, гарантування якості

Анотація

У статті висвітлено питання оцінювальних критеріїв до якості вищої освіти в
Європі та в Україні в контексті Болонського процесу. Аналізуються основні підходи до
оцінювання якості освіти у світовій практиці. Пропонуються впровадження освітнього
аудиту задля модернізації національної системи оцінки якості вищої освіти

Посилання

1. Бесчастний В. М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти /
В. М. Бесчастний / / Держава та регіони: Серія: Державне управління: Науково-виробничий
журнал. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2008. – № 4. – С. 14-17.
2. Луговий В.І. Декади ретроспективи і перспективи Болонського процесу: Уроки для розвитку
державно-управлінського фаху/В.І. Луговий 29 травня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:/www.academy.gov.ua/doc/doc_2009/m_n_p_k_2009/new/ppt/Lugovyi.ppt
3. Роджерсон Дж. X. Использование аудита при проверке качества образовательных программ /
Дж. X. Роджерсон // Качество. Инновации. Образование. – 2002. – № 3. – С. 61-64.
4. Рубин Ю. В. Развитие систем внешнего образовательного аудита и его особенности в
организации е-Learning / Ю. Б. Рубин // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. – С. 45-
50.
5. Рубин Ю. В. Современное образование: качество, стандарт, инструмент: Монография /
Ю. Б. Рубин. – 2-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 336 с.
6. Самойлов В. UNIQUe – Европейский знак качества в е-Learnign / В. Самойлов, Т. Семкина //
Высшее образование в России. – 2008. – № 11. – С. 50-56.
7. Каменская Е. Виступ 12-13 березня 2001р. в Російському університеті дружби народів за
“круглому столі” з проблем якості вищої освіти: “Обеспечение качества высшего
образования: российский опыт в международном контексте”). // Alma Mater (“Вестник
высшей школы”). – 2001. – № 6. – С. 16.
8. Згуровський М.З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському
просторі /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntu-kpi.kiev.ua
9. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
© European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005, Helsinki
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
253-257
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ