ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

  • Н.О. Матвеєва
Ключові слова: педагогічні технології, інноваційно-педагогічна діяльність учителя, навчально-виховний процес, світогляд, суспільство, освіта, культура

Анотація

У статті досліджено особливості формування інноваційної культури учителя та
його готовність до застосування інтерактивних технологій у своїй професійній діяльності.
Визначається роль учителя в функціонуванні та розвитку суспільства

Посилання

1. Даншова В.Л. Как стать собой. Психотехника индивидуальности / В.Л.Даншова. – Х., 1994. –
187 с.
2. Зязюн І.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти //
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред.
І.А.Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 11 – 57.
3. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К.Маркова. – М., 1993. – 198 с.
4. Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура / А.И.Николаев // Наука і
наукознавство. – 2001. – № 2. – С. 17 – 19.
5. Пехота Е.Н. Индивидуальность учителя: теория и практика / Е.Н. Пехота. – Николаев, 1996. –
231 с.
6. Фокина В.Н. Инновационная культура преподавателя ВУЗа: теоретическая модель
социологического исследования / В.Н.Фокина // Инновации в образовании. – 2001. – № 1. –
С. 12 – 15.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
258-262
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ