МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ MATLAB ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ПРЕДМЕТА “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИКИ”

  • М.В. Потапенко
  • Н.Т. Тверезовська
Ключові слова: інформаційні технології, лабораторне заняття, пакет прикладних програм

Анотація

Розглянуто питання удосконалення навчального процесу шляхом упровадження
інформаційних технологій. Обґрунтовано ефективність та результативність
використання програмного пакета MatLab при проведенні лабораторних занять з
дисципліни “Теоретичні основи автоматики” для студентів аграрних ВНЗ.

Посилання

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. ‒ М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Гандера В., Гржебичек И. Решение задач в научных вычислениях с применением Maple и
MATLAB. – М.: Вассамедина, 2005. – 520 с.
3. Денисова А.Л. Теория и методика профессиональной подготовки студентов на основе
информационных технологий: Дис. д-ра пед. наук. – М: 1994. – 445 с.
4. Дьяконов В.П. MATLAB: Учебный курс. – С. Пб.: “Питер”, 2000. – 560 с.
5. Клендій П.Б., Потапенко М.В., Клендій Г.Я., Рамш В.Ю. Лабораторний практикум з
дисципліни “Теоретичні основи автоматики”. Частина ІІ. – м. Бережани, НВДЦ
“Нововведення”, 2011 – 76 с.
6. Лисенко В.П., Гладкий А.М., Головінський Б.Л., Клендій П.Б. Теоретичні основи автоматики.
Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напрямку 6.100101
“Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” у вищих навчальних
закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.: Аграрна
освіта, 2010. – 18 с.
7. Потапенко М.В., Тверезовська Н.Т. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення
навчального процесу // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – №159. – Ч.1 – С. 308 – 316.
8. Потемкин В.Г. MATLAB. – M: Диалог-МИФИ, 1998. – 452 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
385-392
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ