РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

  • О.А. Сергеєва
Ключові слова: науково-дослідні університети, науково-дослідна робота, студенти, США

Анотація

У статті визначено основні види закладів вищої освіти США. Установлено, що науково-дослідні університети є найпотужнішими центрами вищої освіти США, які пропонують широкий спектр підготовки спеціалістів за різними рівнями освіти. Висвітлено особливості підготовки студентів у цих навчальних установах. Визначено основні характеристики науково-дослідних університетів

Посилання

1. QS World University Ranking 2017/18. URL:https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018.
2. The Innovative & Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation & Entrepreneurship in Focus.
Washington DC.US Department of Commerce. 2013. 42 р.
3. Бельмаз Я.М. Магістерські освітні програми в університетах США (на прикладі підготовки педагогів вищої школи). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип.
46. С. 283–288
4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури. 2006. 384 с.
5. Журавлев В.А. Классический исследовательский университет: концепция, признаки, региональная миссия. Университетское управление: практика и анализ. 2000. № 2. С. 25–31.
6. Лунячек В.Е. Деякі практичні питання управління в США. Нова педагогічна думка. 2008. № 1. С. 16–20.
7. Малихін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Сімферополь. Дайфі, 2011. 270 с.
8. Неборский Е. Экономика образования США: университеты и капитализация. Saarbrucken, Germany. LAP LAMBERT Academic. 2012. 70 с.
9. Офіційний сайт Фонду Карнегі. URL:http://classifications.carnrgiefoudation.org/lookup_listing/standard.php.
10. Сандул М. Конкурентні переваги системи вищої освіти США на міжнародній арені. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 4. С. 161–165
11. Сиротіна О.О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США. Вища школа. 2011. № 2. С. 99–106.
12. Тарасова О.В. Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. № 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_3/11tovspr.pdf.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
48-51
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ