ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • О. М. Школа
  • А.В. Бойченко
  • О.А. Суровов
Ключові слова: фітнес-технології, фізичне виховання і спорт, студенти, засоби навчання

Анотація

У статті порушено проблему пошуку нових засобів фізичного виховання студентської молоді. Здійснено спробу довести, що фітнес-технології можуть залучатись в освітній процес як засоби фізичного виховання. Серед різної кількості інтернет-ресурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено віртуальні спортивні клуби, інтернет-версії освітніх та спортивних телеканалів, соціальні мережі, сай- ти навчальних закладів.

Посилання

1. Базилук Л.М. Інноваційна технологія аквафітнесу з елементами баскетболу в фізичному вихованні студенток: автореф. дис. … к. наук з фіз. вих. Харків, 2013. 22 с.
2. Грибан Г.П., Кутек Т.Б. Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Спортивний вісник Придністров’я: Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 2004. № 7. С. 130–132.
3. Жамардій В.О. Зміст і структура навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнес-технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. Вип. 139(2). С. 59–62.
4. Павленко Т.В., Павленко Е.Е. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 140. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2016. С. 328–331.
5. Цись Д.І. Спортивна спрямованість занять з фізичного виховання – один із чинників підвищення фізичної підготовленості студентської молоді. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2013. № 1. С. 5–7.
6. Школа О.М. Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях физического воспитания студентов. Інноваційна педагогіка. Вып. 5. Одесса, 2018. С. 58–62.
7. Shepelenko T.V., Kozina Zh.L., Cieslicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I.N., Ryepko O.A., Bazilyuk T.A., Polishchuk S.B., Osiptsov A.V., Kostiukevych V.M. Factorial structure of aerobics athletes’ fitness. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2017. Vol. 6. Pp. 291–300.
8. Shkola O.M. Use of fitness technologies in physical education of students. Fundamentalis scientiam (Madrid, Spain). Vol. 20. 2018. Рp. 47–50.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
52-55
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ