ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Т.М. Дука
Ключові слова: екологічне виховання, екологічна свідомість, емоційно-ціннісне ставлення до при- роди, педагогічні умови, авторська казка, природознавчі знання й уявлення, діти дошкільного віку

Анотація

У статті порушено проблему пошуку емоційно дієвих засобів екологічного виховання дітей до- шкільного віку. Виокремлено педагогічні умови роботи з авторськими казками, що мають значний ви- ховний потенціал. Доведено, що через пізнавальну казку закладаються початкові форми екологічної свідомості, екологічної культури, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи й екологічно доцільної поведінки та діяльності в ній.

Посилання

1. Горопаха Н. Виховання екологічної культури дітей. Рівне: Волинські обереги, 2001. 212 с.
2. Толстоухов А., Волкова Л., Білоус Н. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник. К., 2003. 256 с.
3. Кот Н. Педагогічні умови ефективної взаємодії дитячого садка та сім”ї в екологічному вихованні старших дошкільників: автореферат дис. ... канд.пед.наук: 13.00.01. К., 1993. 24 с.
4. Маршицька В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. К., 2003. 186 с.
5. Науменко Т. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засоби авторської казки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. К., 2008. 232 с.
6. Нестеренко В., Лятамбур О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема. URL: http://sandavak.narod.ru/stud_stat/lyatambur.pdf.
7. Плохій З. Виховання екологічної культури дошкільників. К.: Дошкільне виховання, 2002. 173 с.
8. Сухомлинський В. Як виховати справжню людину. Вибрані твори: у 5 т. К.: Рад. школа, 1977. Т. 2. 149 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
56-60
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ