ЕСТРАДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО: ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В МУЗИЧНО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

  • О.В. Стотика
  • І.Г. Стотика
Ключові слова: естрадно-пісенна творчість, естетичний розвиток особистості, виховний вплив мистецтва, фактори впливу мистецтва на формування особистості

Анотація

У статті окреслено проблему використання естрадної пісенної творчості в музично-творчій діяль- ності учнів старших класів дитячих музичних шкіл. Здійснено спробу розкрити виховний вплив мис- тецтва на розвиток старшокласників, який відбувається завдяки цілеспрямованій діяльності із засвоєн- ня цінностей мистецтва, сприймання й оцінювання різних за видами, творчими напрямами, стилями, засобами художньо-мистецької виразності музичних творів. Виокремлено об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу мистецтва на формування особистості в період ранньої юності.

Посилання

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Москва: Просвещение, 1986. 464 с.
2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 299 с.
3. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Москва: Педагогика, 1975. 200 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
67-61
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ