ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • С.О. Карплюк
  • А.Ц. Франовський
  • Т.Л. Кіпаєва
Ключові слова: програмне забезпечення, підготовка майбутніх учителів фізико-математичного профілю, табличний процесор Microsoft Exсel, програма Gran1

Анотація

У публікації висвітлено сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів природничо-математично- го профілю на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій. Охарактеризовано спектр ефективного програмного забезпечення, що допомагає в якісній підготовці майбутніх педагогів до їхньої подальшої професійно-педагогічної діяльності. Наведено основні дидактичні рекомендації щодо розв’язу- вання певних задач з алгебри засобами табличного процесора Microsoft Exсel та програми Gran1. Поетап- но описано алгоритми відшукання коренів системи двох лінійних рівнянь із двома невідомими, наведено комп’ютерну інтерпретацію цих розв’язків. Крім того, здійснено візуалізацію розв’язків систем рівнянь.

Посилання

1. Бойченко О. Сутність поняття «Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін» на сучасному етапі. Наука і освіта, 2014. № 1. С. 79–82.
2. Жалдак М. Комп’ютер на уроках математики: посібник для вчителів. К.:Техніка, 1997. 304 с.
3. Жалдак М., Горошко Ю., Вінниченко Є. Математика з комп’ютером. Посібник для вчителів. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 282 с.
4. Карплюк С. Використання програмного забезпечення у процесі підготовки учителів природничо-математичного профілю. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 листопада 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П.Франчук. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 59–60.
5. Раков С., Горох В. Компьютерные эксперименты в геометрии. Харків: МП Регіональний центр нових інформаційних технологій, 1996. 176 с.
6. Скафа О., Тутова О. Евристичне навчання математики: комп’ютерно-орієнтовані уроки: навчально-методичний посібник: 2-ге вид. Донецьк: ДонНУ, 2013. 399 с.
7. Ставицька І. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103 (21.12.12).
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ