ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  • Е.О. Манжос
Ключові слова: ігрові ситуації, комунікативна культура, комунікативна культура майбутнього фахівця, мотивація, спілкування, умова

Анотація

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу. З’ясовано, що основною умовою про- цесу формування комунікативної культури майбутнього фахівця є навчання на основі ігрових ситуацій, що зумовлюють мотиваційний вибух, різке підвищення інтересу до предмета.

Посилання

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М.: «Педагогика», 1985. 234 с.
2. Бим И.Л. К проблеме планируемого результата обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе. Иностранные языки в школе. 1984. № 6. С. 17–24.
3. Бирштейн М.М., Артемьев Б.М. Каталог деловых игр. Л.: «Просвещение», 1980. 120 с.
4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: «Просвещение», 1991. 222 с.
5. Изард К.Е. Эмоции человека. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 23.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: «Политиздат», 1975. 303 с.
7. Щукина Г.И. Педагогика. М.: «Мысль», 1977. 214 с.
8. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: «Педагогика», 1978. 304 с.
9. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969. 317 с.
10. Argle M., Henderson M. The rules of friendship. Journal of Social and Personal Relationships. 1984. Vol. 1. P. 211–237.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
129-133
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ