ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙ- НОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  • В.А. Пермінова
  • С.В. Литвин
Ключові слова: творчість, творча діяльність, професійна підготовка, творчій потенціал, рофесійна орієнтація

Анотація

У статті порушено проблему професійної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в контексті творчої діяльності. Автором розкрито поняття творчості та творчої діяльності. Зроблено акцент на значенні, ролі та важливості творчої діяльності у викладанні основ наук. Виявлено недоліки
та протиріччя між початковою професійною освітою і подальшою професійною підготовкою в універ- ситетах у контексті професійної діяльності.

Посилання

1. Greinert W. An international comparison of systems of technical and vocational education an attempt at classification / W. Greinert // Innovative methods of
technical and vocational education. – Bonn, 1989. – P. 15.
2. Hamilton S. Apprenticeship for adulthood preparing youth tor the future / S. Hamilton. – N. Y., 1990. – P. 4.
3. Innovative methods of technical and vocational education. – P. 11.
4. Martin J. Rapid application development / J. Martin. – N. Y. : Macmillan Publishing Co., 1991.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
113-116
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ