РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918–1939 РОКИ)

  • Володимир Миколайович Шевченко
Ключові слова: спеціальна освіта, діти з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі, освітня політика, Марія Гжегожевська, Національний інститут спеціальної освіти

Анотація

У статті в хронологічному порядку висвітлено розвиток спеціальної освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі у міжвоєнний період. Протягом міжвоєнного часу в Польщі, який тривав понад 20 років, відбувалася еволюція поглядів, форм підтримки та послуг, призначених для людей із порушеннями інтелекту. Така еволюція мала різний ступінь реалізації залежно від політичних, економічних чи соціокультурних факторів країни в цей історичний період.

Автор аналізує соціальний статус, спосіб життя, форми догляду, навчання та виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку у міжвоєнний період, який отримав назву ІІ Речі Посполитої. Автор зазначає, що незалежність Польщі 1918 року створила надію на побудову сучасної польської системи освіти, включаючи спеціальну освіту. Витоки системи спеціальної освіти в Польщі відносяться до 1918 року. У цей час Міністерство освіти створило відділ спеціальних шкіл під керівництвом Марії Гжегожевської.

Тоді вирішення питань навчання та виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку випливало з наукового та педагогічного руху осіб, котрі мали відповідну освіту, знання та бажання допомагати таким дітям. Вони ініціювали в країні процес змін не лише з погляду життєвих форм і підтримки, а й сприйняття суті таких осіб, підкреслюючи їх соціальну структуру, сприймаючи можливості розвитку та взаємодії.

У статті стисло охарактеризовано розвиток спеціальної освіти в цей період, діяльність вчених і педагогів у галузі олігофренопедагогіки, Марії Гжегожевської та заснованого й очолюваного нею Національного інституту спеціальної освіти, вплив педагогічних конгресів.

Національний інститут спеціальної освіти відігравав провідну роль у розвитку спеціальної педагогіки в Польщі, в т.ч. і для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Головним завданням Інституту було підготовка викладачів та педагогів до роботи в спеціальних школах. У той же час інститут проводив дослідження в галузі спеціальної педагогіки.

Автор також описує зміни, що відбулися в цьому напрямку в Польщі через зміни соціально-політичної ситуації в країні.

Посилання

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce. Uczelnia. URL: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/ (дата звернення: 18.01.2019).
2. Bartoń B. Rys historyczny rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce i na świecie na tle ewolucji poglądów dotyczących upośledzenia umysłowego. S. 1, 9–10, 27–29, 40–41. URL: edukator.org.pl/2003a/rys/rys.doc (дата звернення: 18.01.2019).
3. Caputa S.Pedagogika rewalidacyjna dla osób uposledzonych umysłowo z perspketywy Marii Grzegorzewskiej. Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków, 2017. № 10. S. 52–53, 54–56.
4. Kulesza E. Rehabilitation and Education of Persons with Mental Retardation – a Retrospective Look. Rehabilitation and Education of Person with Intellectual Disabilities at the Turn of the 20th and 21st Centuries. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007. S. 25.
5. Kulbaka J. Z dziejów opieki i kształcenia upośledzonych umysłowo. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. № 1 (9). S. 37–38, 40–41, 44–46.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
30-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ