УРОКИ СЕРЕД ПРИРОДИ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Леся Богданівна Колток
  • Лілія Григорівна Стахів
Ключові слова: природознавство, уроки серед природи, милування природою, спостереження за природою, молодший шкільний вік

Анотація

У статті проведено аналіз і теоретичне узагальнення педагогічної спадщини В. Сухомлинського, з'ясовано актуальність природничої освіти для розвитку і виховання дитини, визначено, що уроки серед природи є ефективним способом для формування природознавчих компетентностей молодших школярів.

Доведено, що на сучасному етапі становлення Нової української школи природознавча освіта є на часі. Вона займає провідну позицію в освітньому процесі початкової школи, є основою формування екологічного світогляду школярів. З цією метою вивчення природознавства має бути цікавим, захоплю­ючим, максимально наближеним до життя, з безпосередніми контактами з природними матеріалами та самою природою.

Аналіз педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що вплив природи на організм дитини має і оздоровчий ефект, оскільки природне оточення заспокоює, знімає дратівливість та стреси, стимулює приплив сил, покращує як емоційний, так і фізичний стан дитини.

Милування природою є досить складним процесом. Це не просто спостереження за її об'єктами і явищами, фіксація змін у навколишньому середовищі та пояснення причинно-наслідкових зв'язків. Захоплення красою означає зробити її предметом особливої уваги, духовно з'єднатися з нею. Захо­плення обов'язково передбачає момент вдячності. Але найважливішим є те, що в цій оцінці домінують естетичні параметри.

Технологія проведення уроків серед природи відрізняється від звичайного уроку або екскурсії і вимагає від вчителя високої педагогічної культури, тому, що на цьому уроці діти отримують не стіль­ки навчальну, скільки емоційно-чуттєву та художньо-образну інформацію про природу, що забезпечує належний рівень розуміння естетичної значущості середовища.

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського містить цінні теоретичні та практичні положення, які повинні використовуватися в процесі навчання та виховання молодших школярів. У контексті рефор­мування сучасної освіти необхідно виконувати ідеї видатного педагога. Сьогодні, перед українською школою стоїть завдання перетворення освіти на цікавий, захоплюючий процес пізнання дитини навко­лишнього світу.

Посилання

1. Антонець М. Гуманізм педагогічних нововведень В.О. Сухомлинського. Початкова школа. 1997. № 9. С. 35–38.
2. Бондар Л. Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Початкова школа. 2005. № 9. С. 12–15.
3. Грошовенко О. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Вінниця, 2007. 246 с.
4. Замашкіна О. Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Початкова школа. 2001. № 10. С. 74–78.
5. Малишевська І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 254 с.
6. Стахів Л. «Уроки серед природи» у світліідей педагога гуманіста В.О. Сухомлинського. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_41_19 (дата звернення: 20.01.2019).
7. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: у 5 т. / В. Сухомлинський. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 3. 282 с.
8. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. Вибрані твори: у 5 т. / В. Сухомлинський. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 2. 530 с.
9. Сухорукова Г. Уроки мислення серед природи (естетичні комплекси за В.О. Сухомлинським). Дошкільне виховання. 2003. № 9. С. 7–9.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
42-47
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ