СТАНДАРТНІ ФРАЗИ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ В МОРІ ЯК НАВЧАЛЬНА ПОТРЕБА

  • Валентина Федорівна Кудрявцева
  • Ірина Вікторівна Швецова
Ключові слова: морська англійська мова, стандартні фрази для спілкування в морі, ІМО, логічно побудована і методично виправдана система вправ і завдань

Анотація

У статті досліджено деякі аспекти систематичного вивчення стандартних фраз для спілкування на морі. Основну увагу дослідників акцентовано на необхідності дотримання безпеки роботи на судні шляхом максимально точного відтворення стандартних фраз для спілкування в морі у відпо­відних ситуаціях з метою уникнення сумнівного розуміння інформації під час спілкування. Автори наводять дані про те, що вивчення стандартних фраз має здійснюватися системно і послідовно, для чого необхідно розробити тематично зорієнтовану і методично обґрунтовану систему завдань і послідовність їх виконання.

Запропоновано типи вправ / завдань для вивчення стандартних фраз та послідовності їх викори­стання в навчальному процесі. У статті охарактеризовано можливості вивчення стандартних фраз для спілкування в морі студентами, для яких англійська мова є нерідною, та окреслено перелік фраз, необхідних для вивчення, розроблено тематично зорієнтовану послідовність завдань. Дослі­дження показало, що навчання студентів стандартним фразам для спілкування в морі слід здійсню­вати на основі реальної практики в морській галузі і шляхом застосування відповідних сучасних методів вивчення мови. На основі проведеного аналізу фраз, які є необхідними для вивчення, від­повідно до змістовних модулів наведено приклади завдань на електронній навчальній платформі Moodle, що сприяють ефективному їх засвоєнню. З метою перевірки знань і умінь студентів, а також стосовно того, як використовувати стандартні фрази для спілкування в морі, були розробле­ні тестові завдання та розміщені на електронній навчальній платформі Moodle. Результати дослі­дження свідчать про те, що навчання студентів стандартним фразам для спілкування в морі слід здійснювати на основі реальної практики в морській галузі і шляхом застосування відповідних сучасних методів вивчення мови. Крім вправ контрольованого і частково контрольованого характе­ру, студентам варто надавати можливість самостійного визначення змісту розмов із використанням стандартних фраз для спілкування в морі на основі детальних описів ситуацій, рольових карток, попередньої практики на судні. Вивчення стандартних фраз має здійснюватися системно і послі­довно, для чого необхідно розробити тематично зорієнтовану і методично обґрунтовану систему завдань і послідовність їх виконання. Дослідження показало, що вивчення студентами стандартних фраз доводить прикладну спрямованість, оперативну результативність і вмотивованість студентів виконувати завдання.

Посилання

1. Grice T. (2012) English for the Maritime Industry. A Language course for seafarers. Croydon: Idris Education Ltd. 129 p.
2. IMO Standard Marine Communication Phrases. URL: www.segeln.co.at/media/pdf/smcp.pdf (Last accessed: 08.03.2019).
3. Kudryavtseva V.F., Barsuk S.L., Boiko K.L., Stepaniuk M.P. Sail Safe. Kherson : TOV «VKF «Star» LTD» [in English].
4. Kudryavtseva V.F., Bondarenko V.V., Moroz O.L., Shvetsova I.V. While Ashore. Kherson : TOV «VKF «STAR» LTD» [in English].
5. María-Araceli Losey-León. Facing New Changes in the Maritime English Curriculum: Tasks' Design towards the Acquisition of the Standard Marine Communication Phrases. URL: https://www.academia.edu/19611806 (Last accessed: 11.03.2019).
6. Model Course 3.17 “Maritime English”. URL: https://ru.scribd.com/document/261953765 (Last accessed: 11.02.2019).
7. Murrrell S. All Watch Officers Must Be Certified in the IMO SMCP. URL: https://safety4sea.com/watch-officers-must-certified-imo-smcp/ (Last accessed: 08.03.2019).
8. Paraskevi L. Papaleonida. Maritime English. Volume 1. URL: https://maredu.gunet.gr/modules/document /file. php/ ASP350 (Last accessed: 17.02.2019).
9. Prichard B. Maritime English syllabus for the modern seafarer: Safety-related or comprehensive courses? URL : https://link.springer.com/article/BF03195041 (Last accessed: 18.03.2019).
10. Rizal, Shamsul. The Roles of English Language in Merchant Shipping’s Communication: the Training Needs of Deck Watchkeeping Officers. URL: https:// www.researchgate.net/publication/269395979 (Last accessed: 10.02.2019).
11. STCW Convention and STCW Code. URL: https://navlib.net/wp-content/uploads/2018/06/STCW– 2017.pdf (Last accessed: 04.03.2019).
12. Tyron O.M. Z dosvidu vykladannia anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam na fakulteti sudnovodinnia KDAVT [On the experience of teaching English for Specific Purposes at Navigation Faculty of Kyiv State Academy of Water Transport]. Vodnyi transport, № 2 (14). p. 134.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
104-109
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ