МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Ключові слова: техніка диригування, диригентсько-хорова підготовка, диригентський апарат, підготовчий та початковий етапи роботи, методи і прийоми навчання техніки диригування, ауфтакт як елемент техніки диригування

Анотація

У статті сконцентрована увага на основних завданнях диригентської підготовки, які спрямовані на формування образного мислення та розвиток музичних здібностей студентів, навчання методів осво- єння вокально-хорового твору і пошуку диригентського жесту, удосконалення різних видів діяльності диригента, навчання професійного вміння управління хоровим колективом. Метою доповіді є розкриття методів і прийомів роботи над технікою диригування з майбутніми вчителями музичного мистецтва в класі «Хорове диригування». Мета такої дисципліни – формування у студентів системи основних знань, умінь і навичок керування хоровим співом дітей і дорослих, під- готовка до практичної роботи з хоровим колективом. Важливими етапами роботи над диригентською технікою слід вважати підготовчий і початковий періоди, адже саме на них закладаються і формуються всі основні практичні вміння і навички в техніці диригування. Методи. Розглянуті основні методи і прийоми роботи над технікою диригування на підготовчому та початковому етапах роботи. Обґрунтовано ефективність використання комплексу методів (наочний, словесно-пояснювальний, емоційний) для освоєння студентами елементів диригентської техніки почи- наючи з першого етапу постановки апарату. Результати та висновки. У результаті проведеного аналізу виокремлена специфіка диригентсько-хоро- вої підготовки з позиції становлення майбутнього фахівця у практичній діяльності та розглянуто основні завдання дисципліни, які спрямовані на формування образного мислення та розвиток музичних здібностей студентів, навчання методів освоєння вокально-хорового твору і пошуку диригентського жесту, удоскона- лення різних видів діяльності диригента, у тому числі навчання професійних навичок управління хоровим колективом. Саме методичні основи диригентсько-хорової підготовки у класі хорового диригування мають неабияке значення у професійному становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Посилання

1. Безбородова Л.А. Дирижирование : учебное пособие. Москва : Просвещение, 1990. 159 с.
2. Бурбан М.І. Українські хори та диригенти. Дрогобич : Посвіт, 2007. 672 с.
3. Костенко Л.В., Шумська Л.Ю. Методика викладання хорового диригування : навчальний посібник. Ніжин : Видавництво НДУ, 2012. 98 с.
4. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін та ін. Київ : КНТ, 2014. 262 с.
5. Мусин И.А. О воспитании дирижера : очерки. Ленинград : Музыка, 1987. 247 с.
6. Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. Москва : Музыка, 1970. 191 с.
7. Ростовський О.Я. Музична педагогіка. Навчальні програми, методичні рекомендації та матеріали : навчальний посібник. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. 191 с.
8. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник, Тернопіль : Навчальна книга, Богдан, 2005. 360 с.
9. Соколов В.Г. Работа с хором : учебное пособие. Москва : Музыка, 1983. 191 с.
10. Черкасов В. Теорія і методика музичної освіти : навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2016. 24 с.
11. Шумська Л.Ю. Хорове диригування : навчальний посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 105 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
73-78
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ