ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ НАПРЯМ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: аналітичні та корекційні заходи, структурованість, адаптація, консультант, ака- демічна й соціальна діяльність, міжособистісна взаємодія, мотивація

Анотація

Стаття присвячена теоретичному дослідженню наукових висновків вітчизняних і зарубіжних учених щодо процесу соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів і проблемних аспектів, пов’яза- них із перебуванням у незнайомому соціокультурному середовищі, що виділено як мета нашої робо- ти. Для досягнення поставленої мети нами були використані загальнотеоретичні методи, серед яких слід назвати класифікацію (дає змогу провести систематизацію наукових праць та висновків учених задля окреслення вибраного напряму власного дослідження – проблемно-орієнтованого), аналіз (спри- яв вивченню наукових висновків), синтез (був спрямований на об’єднання проаналізованих елементів для окреслення власних висновків). Результати. У статті проаналізовано результати наукових пошуків учених, що об’єднані єдиною тематикою, сформульованою як проблемно-орієнтований напрям. Виділено ключове значення куль- турного шоку як основного негативного елементу адаптаційного процесу, що впливає на академіч- ну й соціальну діяльність іноземного студента через проблеми психологічного характеру. Позначено напрями, які є найбільш схильними до негативного впливу адаптаційних проблем, а саме поведінковий, когнітивний і соціальний. Підкреслено роль лінгвістичної підготовки в рамках процесу соціально-пе- дагогічного супроводу, який повинен проводитися одночасно з ознайомленням із соціокультурними нормами країни перебування, що дасть змогу сформувати і навчитися практично застосовувати лінг- вокультурні шаблони під час вибудовування контакту з представником іншого соціуму. Актуалізовано роль мотивування іноземного студента під час вжиття адаптаційних заходів. Розглянуто роль етнічних організацій та груп, у яких може брати участь іноземний студент за умови короткочасності цієї взаємо- дії; інакше така діяльність може мати негативні наслідки для процесу соціалізації особистості. Висновки. Підсумком проведеної аналітичної роботи є теоретичні результати, що повинні застосо- вуватися в практично спрямованій діяльності, а саме під час створення перспективних індивідуальних програм підготовки іноземного студента; розроблення комплексів вправ і допоміжних матеріалів. Автор розглядає перспективу подальших досліджень у вивченні робіт учених в інших напрямах соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів і питань проблемного характеру (психологіч- них, соціальних), що супроводжують адаптаційний процес.

Посилання

1. Барко В.І. Психологічна діагностика. Практична психологія та соціальна робота. 1998. № 9. С. 27–30.
2. Бойко І.І. Психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання. Психологія. 1999. Вип. 2. С. 92–96.
3. Дмитриев В.Ю. Опыт социально-психологического скрининга факторов адаптивной активности студентов педагогического ВНЗ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Психологічні науки. 2002. С. 25–37.
4. Зданевич Л.В. Як живеться студентові? Гуманітарні науки. 2005. № 2. С. 174–179.
5. Казміренко В.П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 6. С. 76–78.
6. Рибаченко Л.І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946–2000 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Луганськ, 2001. 20 с.
7. Antler L. Correlates of home and host country acquaintanceship among foreign medical residents in the United States. Journal of Social Psychology. 1970. № 80. Р. 49–57.
8. Aubrey R. International students on campus: A challenge for counselors, medical providers, and clinicians. Smith College Students in Social Work. 1991. № 62. Р. 20–33.
9. Bastien G., Seifen-Adkins T., Johnson L. Striving for Success: Academic Adjustment of International Students in the U.S. Journal of International Students. 2018. № 8 (2). P. 1198–1219.
10. Bender M., Osch Y., Sleegers W. Social Support Benefits Psychological Adjustment of International Students: Evidence from a Meta-Analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology. 2019. № 50 (7). P. 827–847.
11. Biserova G., Shagivaleeva G. Socio-Psychological Adaptation of International Students to Learning and Professional Activities. Space and Culture. 2019. № 6:5. P. 99–114.
12. Bradley L., Parr G., Lan W., Bingi R. Counseling expectations of international students. International Journal for the Advancement of Counseling. 1995. № 18. Р. 21–31.
13. Bulgan G., Çiftçi A. Psychological Adaptation, Marital Satisfaction, and Academic Self-Efficacy of International Students. Journal of International Students. 2017. № 7 (3). P. 687–702.
14. Campbell T.A. A phenomenological study on international doctoral students’ acculturation experiences at a U.S. university. Journal of International Students. 2015. № 5 (3). Р. 285–299.
15. Can A., Poyrazli S., Pillay Y. Eleven Types of Adjustment Problems and Psychological Well-being among International Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2021. № 91. P. 1–20.
16. Cheng L., Fox J. Towards a better understanding of academic acculturation: Second language students in Canadian Universities. Canadian Modern Language Review. 2008. № 65 (2). Р. 307–333.
17. Cupsa I. Culture Shock and Identity. Transactional Analysis Journal. 2018. № 48 (2). P. 181–191.
18. Faleel S.F., Tam C.L., Lee T.H., Har W.M. Stress, perceived social support, coping capability and depression: A study of local and foreign students in the Malaysian context. International Journal of Social and Human Sciences. 2012. № 61. Р. 75–81.
19. Hendricks G.L., Skinner K.A. Adaptive social patterns of foreign students. Journal of College Student Personnel. 1977. № 18. Р. 124–127.
20. Heng T. Voices of Chinese international students in USA colleges: ‘I want to tell them that… ’. Studies in Higher Education. 2017. № 42 (5). P. 833–850.
21. Hyun J., Quinn B., Madon T., Lustig S. Mental health need, awareness, and use of counseling services among international graduate students. Journal of American College Health. 2007. № 56. Р. 109–118.
22. Kashima E., Loh E. International students’ acculturation: Effects of international, conational, and local ties and need for closure. International Journal of Intercultural Relations. 2006. № 30. Р. 471–485.
23. Kawaguchi K. Daigakusei no i bunka tekiō to shinri-teki fuan no henka ni kansuru kenkyū (Study on the cross-cultural adaptation and change in the psychological anxiety of college students). Aomori University of Health and Welfare Journal. 2006. № 7 (1). Р. 37–43.
24. Kim J. The birth of academic subalterns: How do foreign students embody the global hegemony of American universities? Journal of Studies in International Education. 2012. № 16 (5). Р. 455–476.
25. Mitchell S.L., Greenwood A.K., Guglielmi M.C. Utilization of counseling services: Comparing international and U.S. college students. Journal of College Counseling. 2007. № 10. Р. 117–129.
26. Mori S. Addressing the mental health concerns of international students. Journal of Counseling and Development. 2000. № 78. Р. 137–144.
27. Operario D., Fiske S. Ethnic identity moderates perceptions of prejudice: Judgments of personal versus group discrimination and subtle versus blatant bias. Personality and Social Psychology Bulletin. 2001. № 27. Р. 550–561.
28. Park E. Issues of International Students’ Academic Adaptation in the ESL Writing Class: A Mixed-Methods Study. Journal of International Students. 2016. № 6 (4). P. 887–904.
29. Parr G., Bradley L., Bingi R. Director’s perceptions of the concerns and feelings of international students. College Student Journal. 1991. № 25. Р. 370–376.
30. Phinney J.S., Cantu C.L., Kurtz D.A. Ethnic and American identity as predictors of self-esteem among African American, Latino, and White Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. 1997. № 26 (2). Р. 165–185.
31. Poyrazli S., Grahame K. Barriers to adjustment: Needs of international students within a semi-urban campus community. Journal of Instructional Psychology. 2007. № 34 (1). Р. 28–45.
32. Poyrazli S., Isaiah J. International students’ journeys from academic probation to academic success. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation. 2018. № 7 (2). P. 62–75.
33. Ren J., Bryan K., Min Y., Wei Y. Language preparation and the first year experience: What administrators and policy makers should kno. Florida Journal of Educational Administration & Policy. 2007. № 1 (1). Р. 11–24.
34. Shuhui F., Natoya H. Integrated Developmental Model and Culture Shock: An Integrative Model for Supervising International Counseling Students. Journal of Asia Pacific Counseling. 2020. № 10 (2). P. 51–68.
35. Spack R. The acquisition of academic literacy in a second language: A longitudinal case study. Written Communication. 1997. № 14 (1). Р. 3–62.
36. Wadsworth B.C., Hecht M.L., Jung E. The role of identity gaps, discrimination, and acculturation in international students’ educational satisfaction in American classrooms. Communication Education. 2008. № 57 (1). Р. 64–87.
37. Wang C., Mallinckrodt B. Acculturation, attachment, and psychosocial adjustment of Chinese/Taiwanese international students. Journal of Counseling Psychology. 2006. № 53 (4). Р. 422–433.
38. Ward C., Bochner S., Furnham A. The Psychology of Culture Shock. London : Routledge, 2020. 384 p.
39. Ward C., Kennedy A. Acculturation strategies, psychological adjustment, and sociocultural competence during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations. 1994. № 18. Р. 329–343.
40. Worrell F.C. Ethnic identity, academic achievement, and global self-concept in four groups of academically talented adolescents. Gifted Child Quarterly. 2007. № 51 (1). Р. 23–38.
41. Yu B., Downing K. Determinants of international students’ adaptation: examining effects of integrative motivation, instrumental motivation and second language proficiency. Educational Studies. 2012. № 38 (4). Р. 457–471.
42. Zhao Y., Jindal-Snape D., Topping K., Todman J. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education. 2008. № 33 (1). Р. 63–75.
43. Zhen L., Heath M., Jackson A., Allen G. Acculturation experiences of Chinese international students who attend American universities. Professional Psychology: Research and Practice. 2017. № 48 (1). P. 11–21.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
47-55
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ