ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФАКТОРИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Ключові слова: вивчення другої мови як іноземної, принципи навчання, підходи, цифрові технології навчання, послідовність завдань

Анотація

Метою статті є визначення факторів і підходів, які сприяють підвищенню якості університетськоїосвіти. Зазначено, що занадто критичне ставлення до неправильних відповідей студентів в аудиторіїможе спричинити бентежність та сповільнити навчання. Проте групова діяльність уможливлюєрозвиток самовираження та життєво важливих навиків. Традиційні погляди на навчання оцінюютьсяз огляду на новітні тенденції.Методологія роботи ґрунтується на спостереженнях за навчальним процесом, теоретичному аналізізагальних та новітніх моделей навчання англійської мови як іноземної в університеті, а також на синтезіта узагальненні матеріалу. У статті показано, як можна модифікувати традиційну модель для вивчення англійської мови якіноземної, щоб задовольнити потреби здобувачів, та досліджено, як інноваційні методи та технологіївпливають на викладання іноземної мови та розвиток іншомовної компетенції студентів. Заняття, якевключає домовленнєвий етап та власне мовленнєвий етап, можна структурувати по-різному. Ключовиймомент полягає у врахуванні характеру завдань та гнучкості у навчанні здобувачів.Наші приклади ґрунтуються на фундаментальних засадах, таких як різноманітність завдань,повторення та індивідуальне осмислення змісту. Для домовленнєвого епапу ми дібрали завдання, якіготують студентів до мовленнєвої діяльності та формують їхню мовну компетентність. Низка завдань,які виконуються мовчки, має на меті відносно одночасне їх завершення, закладає основи внутрішньоїмовної репрезентації в умовах, позбавлених бентежності та відволікання уваги. Очікується, що післявиконання завдань студенти використовуватимуть засвоєну граматику та лексику у власному мовленні.У висновках наголошується на тому, що навчання є успішним, коли до уваги беруться зовнішніта внутрішні фактори. Сучасні технології є ефективним продовженням аудиторної роботи, яка дає змогупокращувати вимову, збільшувати словниковий запас, а також розвивати навики усного та письмовогомовлення.

Посилання

1. Armer, Tamzen. (2011). Cambridge English for Scientists. Cambridge University Press.
2. Blake, R. (2016). Technology and four skills. Language Learning & Technology, 20 (2), 129–142.
3. Canagarajah, S. (2002). Multilingual writers and the academic community: Towards a critical relationship. Journal of English for Academic Purposes, 1 (1), 29–44.
4. Care, E., Anderson K. & Kim H. (2016). Visualizing the breadth of skill movement across education systems. Skills for a changing world. Retrieved from: https://www.brookings.edu/research/visualizing-the-breadth-of-skills-movement-across-education-systems (date of access: 26.04.2021).
5. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). Retrieved from: www.casel.org (date of access: 26.04.2021).
6. Conley, C. (2015). SEL in Higher Education. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice, Faculty Publications, 197–212. Retrieved from: https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://search.yahoo.com/&httpsredir=1&article=1035&context=psychology_facpubs (date of access:26.04.2021).
7. De Koning, B., & Van der Schoot, M. (2013). Becoming Part of the Story! Refueling the Interest in Visualization Strategies for Reading Comprehension. Educational Psychology Review, 25 (2), 261–287. Retrieved April 22, 2021, from http://www.jstor.org/stable/43549775 (date of access: 26.04.2021).
8. Duzhyk, N.S. (2020). Employing Ethical Approach to Writing in Academic Settings. Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii. Tom 31 (70), № 1, Ch. 2. S. 63–67.
9. Dymnicki, A. (2013). Improving College and Career Readiness by Incorporation Social and Emotional Learning. Retrieved from: https://ccrscenter.org/sites/default/files/Improving%20College%20and%20Career%20Readiness%20by%20Incorporating%20Social%20and%20Emotional%20Learning_0.pdf (date of access: 26.04.2021).
10. Fushino, Kumiko (2010). Casual Relationships between Communication, Confidence, Beliefs about Group Work, and Willingness to Communicate in Foreign Language Group Work. TESOL Quarterly. Vol. 44. No. 4, 700–724.
11. Green, C.S., Bavelier, D. (2008). Exercising Your Brain: A Review of Human Brain Plasticity and Training-Induced Learning. Psychology and Aging. Vol. 23. No. 4, 692–701.
12. Kovach, Nadia (2021). What is Augmented Reality (AR) and how does it work. Retrieved April 20, 2021 from: https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality (date of access: 26.04.2021).
13. Littlewood, William (1984). Foreign and Second Language Learning. Cambridge University Press.
14. Maftoon, P., & Ziafar, M. (2013). Effective Factors in Interactions within Japanese EFL Classrooms. The Clearing House, 86(2), 74–79. Retrieved February 19, 2021 from http://www.jstor.org/stable/43999320 (date of access: 26.04.2021).
15. Morgan, B. (2009). Fostering transformative practitioners for critical EAP: possibilities and challenges. Journal of English for Academic Purposes, 8 (2), 86–99.
16. Nguyen, T., Hwang, W., Pham, X., & Ma, Z. (2018). User-Oriented EFL Speaking through Application and Exercise: Instant Speech Translation and Shadowing in Authentic Context. Journal of Educational Technology & Society, 21 (4), 129–142. Retrieved February 22, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26511544 (date of access: 26.04.2021).
17. Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
18. Wang N. et al (2012). Impact of a College Freshmen Social and Emotional Learning Curriculum on Student Learning Outcomes: An Exploratory Study. Journal of University Teaching & Learning Practice. Vol. 9. No. 2. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ984909.pdf (date of access: 26.04.2021).
19. Yang, J., & Quadir, B. (2018). Effects of Prior Knowledge on Learning Performance and Anxiety in English Learning Online Role-Playing Game. Journal of Educational Technology & Society, 21 (3), 174–185. Retrieved April 20, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26458516 (date of access: 26.04.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
86-91
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ