ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЛЬОВИХ ІГОР З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Ключові слова: онлайн-навчання, метод конкретних ситуацій (кейс стаді), рольова гра, лідерські якості, колаборативне навчання

Анотація

Методи конкретних ситуацій (case study) та рольові ігри належать до активних колаборативнихтехнологій навчання. Інтерактивне спільне навчання заохочує студентів навчатися разом у командах з використанням технологій Інтернет-комунікацій. Протягом останніх двох років у відповідь на пан-демію Covid-19 відбувся перехід до онлайн-навчання. Однак спільний навчальний простір в Інтернетіє складним завданням як для викладачів, так і для студентів. У статті автори розглянули застосуванняметоду конкретних ситуацій (кейс-стаді), який передбачає використання методу рольової гри (РГ)у розв’язанні кейсів з метою розвитку лідерських навичок студентів, які є важливими для всіх профе-сій. Завдання дослідження полягає у вивченні того, як викладачі використовують онлайн РГ/КС та якстуденти сприймають застосування РГ/КС на онлайн-курсах.Проведено опитування викладачів Західноукраїнського національного університету для того, щобвизначити курси, на яких викладачі використовували онлайн РГ/КС. Основна увага приділена застосу-ванню РГ/КС з метою розвитку лідерських навичок. Було проведено інтерв’ю дев’яти викладачів кур-сів, щоб визначити особливості курсів та використання РГ/КС (цілі курсу, причини використання РГ/КСта результати). Також 22 студенти другого курсу, які брали участь в онлайн РГ/КС під час онлайн-кур-су Командна робота та лідерство, взяли участь і в опитуванні. Аналіз даних опитувань та інтерв’юстудентів показав, що вони позитивно сприймають активну спільну навчальну діяльність, задоволенідосвідом навчання онлайн, мали підвищену мотивацію та інтерес до РГ/КС. Отже, труднощі, спричине-ні пандемією Covid-19, та інші сучасні виклики не повинні негативно впливати на навчальний процесв університеті. Особливої важливості набуває створення нового освітнього простору інтерактивногонавчання і використання активних колаборативних методів онлайн.

Посилання

1. Степурко Т., Ігнащук О. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 1. С. 71–77.
2. Сурмін Ю.П. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 2. С. 19–28.
3. Тульська О.Л. Використання методів ситуативного моделювання у формуванні професійної культури майбутніх екологів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2013. Вип. 7. С. 187–189.
4. Asquith, P., Weiss, L.A. ProQuest Ebooks. (2019; 2016;). Lessons in corporate finance: A case studies approach to financial tools, financial policies, and valuation (2nd ed.). Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated.
5. Blanchard O., Buchs, A. (2015). Clarifying sustainable development concepts through role-play. Simulation & Gaming, 46(6), 697-712. URL: https://doi.org/10.1177/1046878114564508 (дата звернення: 09.07.2021).
6. Bonney K.M. (2015). Case study teaching method improves student performance and perceptions of learning gains. Journal of Microbiology & Biology Education, 16(1), 21-28. DOI: doi:10.1128/jmbe.v16i1.846
7. Burko L.M. (2016). Using the case study method in teaching college physics. Physics Teacher, 54(7), 413. DOI: doi:10.1119/1.4962777
8. Dracup M. (2012). Designing online role plays with a focus on story development to support engagement and critical learning for higher education students. Journal of Learning Design, 5(2), 12–24. URL: https://doi.org/10.5204/jld.v5i2.104 (дата звернення: 12.07.2021).
9. Germain-Thomas P., Lafarge C., Sidibe D. (2019). Collaborative role-play design: Teaching negotiation through a novel Student–Business partnership. Negotiation Journal, 35(3), 387-402. URL: doi: http://dx.doi.org.library.capella.edu/10.1111/nejo.12296 (дата звернення: 02.07.2021).
10. Guillaume R.O., Apodaca E.C. (2020). Strategy: Debate with role play. The Journal of Faculty Development, 34(3), 86.
11. Joyner B., Young L. (2006). Teaching medical students using role play: Twelve tips for successful role plays. Medical Teacher, 28(3), 225–229. URL: https://doi.org/10.1080/01421590600711252 (дата звернення: 11.07.2021).
12. Ip. A., Linser R.., Naidu S. (2001). Simulated Worlds: Rapid Generation of Web-Based Role-Play. The Seventh Australian World Wide Web Conference, 21st-25th April, Coffs Harbour, NSW, Southern Cross University.
13. Herreid C. (2006). Start with a Story: The Case Study Method of Teaching College Science, National Science Teachers Association.
14. Hrastinski S., Watson J. (2009). Designing and evaluating an online role play in conflict management. Campus-Wide Information Systems, 26(4), 287. URL: https://doi.org/10.1108/10650740910984628 (дата звернення: 12.07.2021).
15. Mumford T.V., Campion M.A., Morgeson F.P. (2007). The leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across organizational levels. The Leadership Quarterly, 18(2), 154-166. URL: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.01.005 (дата звернення: 07.07.2021).
16. Nestel D., Tierney T. (2007). Role-play for medical students learning about communication: Guidelines for maximising benefits. BMC Medical Education, 7(1), 3-3. URL: https://doi.org/10.1186/1472-6920-7-3 (дата звернення: 08.07.2021.).
17. Newton P. (2019). What are the best leadership skills for 2019? London : Newstex.
18. Ozdilek Z. (2014). Learners’ views about using case study teaching method in an undergraduate level analytical chemistry course. Journal of Baltic Science Education, 13(5), 695.
19. Silbergh D., Lennon K. (2006). Developing leadership skills: Online versus face-to-face. Journal of European Industrial Training, 30(7), 498-511. URL: doi:http://dx.doi.org.library.capella.edu/10.1108/03090590610704376 (дата звернення: 02.07.2021).
20. Vizeshfar F., Zare M., Keshtkaran Z. (2019). Role-play versus lecture methods in community health volunteers. Nurse Education Today, 79, 175-179. URL: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.05.028 (дата звернення: 02.07.2021).
21. The Power of Role-Based E-Learning : Designing and Moderating Online Role Play / Wills Sandra et al. Taylor & Francis Group, 2010.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
83-88
Розділ
СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ