ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Ключові слова: особистісні навички, життєві навички, м’які навички, soft skills, компетентності, саморозвиток, підготовка вчителів початкових класів, освітня програма

Анотація

Метою статті є обґрунтування можливостей інноваційних підходів щодо формування soft skills майбутніх педагогів. У дослідженні було використано методи педагогічного аналізу, узагальнення інформації, викладено матеріали анкетування майбутніх педагогів. Результати. У статті обґрунтовано актуальність розвитку м’яких навичок у майбутніх вчителів початкової школи, які необхідні для легкого сприймання нових викликів у системі освіти, комунікації, роботи в команді, самовдосконалення. Розкриті вимоги до вчителя майбутнього, які передбачають комплекс компетентностей, пов’язаних із готовністю спілкуватися, умінням збуджувати у своїх вихованцях активність у отриманні інформації, здатності до самореалізації. Описано актуальність розвитку м’яких навичок в системі освіти України та запровадження пілотних проектів. Подані можливі шляхи імплементації інструментів розвитку м’яких навичок в освітній процес фахової передвищої освіти, зокрема, через введення вибіркової компоненти в освітньо-професійну програму. Презентовано завдання авторської програми та основні завдання ключових тем, таких як: саморозвиток, самопрезентація, тайм-менеджмент, ефективна комунікація, конфлікти, емоційний інтелект, робота в команді, гнучкість та адаптація, медіаграмотність. Нові перспективні підходи до вивчення дисципліни потребують відповідного методичного забезпечення. У перспективі автором планується розробити комплекс методичних рекомендації для студентів, які мають враховувати нові технологічні підходи із засвоєння знань, систему активних дій для творчого самовираження, різноманітних завдань, які носять індивідуалізований характер, реалізація яких відбувається із застосуванням ресурсів Інтернету. Висновки. Одних лише професійних компетентностей не вистачить на сучасному ринку праці. Роботодавець шукає працівника, який буде з легкістю працювати в команді, адаптуватися до нових викликів, демонструвати гнучкість та креативність мислення. Система фахової передвищої освіти має широкі можливості щодо розвитку ключових soft skills у студентів коледжу. Від якості підготовки педагогічних кадрів залежить успішна підготовка дітей у школі, оскільки діти наслідують своїх вчителів у знаннях, у способах мислення, поведінці.

Посилання

1. Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.
2. М’які навички / Вільна енциклопедія Вікіпедія, 2022. URL: https://bit.ly/3Miahn7.
3. Якими будуть основні 10 навичок у 2025 році – Всесвітній економічний форум опублікував список / НУШ, ГО «Смарт Освіта». 2020. URL: https://bit.ly/3N8X28i.
4. 5 навичок, які повинен мати вчитель майбутнього / Медіа Освіторія, 2018. URL: https://bit.ly/3sB3eOt.
5. Наказ МОН України від 18.11.2019 р. № 1431. URL: https://bit.ly/3Mh1RMU.
6. Новини: До 2024 року в 26 українських школах пілотуватимуть проєкт з розвитку м’яких навичок – наказ МОН / МОН України, 2019. URL: https://bit.ly/3l6BTzP.
7. Де і як працюватиме вчитель майбутнього: освітні тренди для педагогів / НУШ, ГО «Смарт Освіта». 2021. URL: https://bit.ly/3yBX3xr.
8. SOFT SKILLS: чому ці навички такі важливі сьогодні? / Інновекс, 2020. URL: https://bit.ly/3wrimiK.
9. Що таке Soft Skills і для чого їх треба розвивати / Work.ua, 2019. URL: https://bit.ly/3FItM61.
10. 7 освітніх трендів у 2022: що учнів та вчителів чекає у новому році / Освіта 24, 2022. URL: https://bit.ly/3szM6Zo.
11. Розвиток м’яких навичок шляхом інтеграції медіаграмотності в освітній процес / Портал медіаосвіта та медіаграмонтість, 2020. URL: https://bit.ly/3FKpavX.
Опубліковано
2022-06-07
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ