ЗНАЧУЩІСТЬ SOFT SKILLS ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Ключові слова: особистісні навички, життєві навички, м’які навички, soft skills, компетентності, саморозвиток, підготовка вчителів початкових класів

Анотація

Метою статті є обґрунтування навичок, які в умовах воєнного стану виявилися найбільш затребува- ними здобувачами передвищої освіти і допомогли побудувати освітню траєкторію. У дослідженні було використано методи педагогічного аналізу, узагальнення інформації, викладено матеріали анкетування майбутніх педагогів. Результати. Сьогодні в конкурентній боротьбі перемагає той, хто вміє спілкувати- ся, працювати в команді, має стійку психіку, схильність до самовдосконалення. Аналіз джерельної бази дослідження свідчить про необхідність корінних змін процесу освіти. У статті звертається увага на актуальність формування заданих компетентностей здобувачів освіти, обґрунтовується комплекс soft skills, які є необхідними й педагогічно доцільними у процесі навчання в педагогічному коледжі. Спира- ючись на досвід формування м’яких навичок під час епідемічної ситуації в країні, способів вирішення нетипових ситуацій, вміння вчасно реагувати на виклики, обґрунтовано ступінь прояву ефективності життєвих навичок в умовах військового стану. Описано окремі навички і їх реалізація в умовах військо- вого стану, такі як: комунікативні навички, тайм-менеджмент, емоційний інтелект, когнітивна гнуч- кість, медіаграмотність, робота в команді, саморозвиток. Розкрито вплив наслідків військової агресії на успішність у навчанні, на комунікативні прояви здобувачів освіти, на ступінь прояву рівнів сформованості soft skills. Для дослідження вони відіграють важливу роль, тому нами було зроблено припущення, що визначені нами навички допомогли здобувачам вибудувати індивідуальну освітню траєкторію, оцінити ризики й приймати правильні рішення, зберегти психоемоційне й подекуди фізичне здоров’я. Подана візуалізація результатів у графіку. Висновки. У роботі з’ясовано, що майбутні вчителі початкових класів будуть мати високі показники сформованості м’яких навичок за умов вмотивованості на освітню діяльність, усвідомлення гострої потреби як для власного розвитку і самовдосконалення, так і для наочного прикладу в майбутньому; за умови визначення пріоритетів освітньої діяльності, потреби в необхідності володіти soft skills як перепусткою до кар’єрного зростання. Тривалість формування м’яких навичок складно визначити і виміряти, вони вдосконалюються постійно. Тому система організації освітнього процесу має бути випереджуючою, інноваційною.

Посилання

1. Бахмут Н. Розвитк SOFT SKILLS здобувачів початкової освіти в умовах інклюзії. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2022. № 1, с. 144–152. URL: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-144-152.
2. Відкрийте для себе soft skills, які потрібно розвивати прямо зараз. Новини N. 2022. URL: https://bit.ly/3Voowux.
3. Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.
4. Пирожок Г.Ю. Формування ключових soft skills у студентів педагогічного коледжу. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2022. № 98. С. 48–53.
5. Як змінюються діти в НУШ: розповідь батьків, учителів та результати дослідження. НУШ – Нова українська школа. 2022. URL: https://bit.ly/3vSOBqY.
Опубліковано
2023-02-23
Сторінки
28-33
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ