ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ СУДНАМИ

Ключові слова: професійна компетентність, метод кейсів, людський фактор, робота в групі, алгоритм поведінки.

Анотація

Інтеграція системи освіти України в європейський освітній простір визначає новітні вимоги до ефективних форм та методів навчання здобувачів вищої освіти. Це актуалізує проблему пошуку нових підходів до підготовки майбутніх фахівців, зокрема фахівців з навігації й управління морськими суднами. Невичерпну базу для створення кейсів для багатьох дисциплін навчального плану становлять морські журнали та циркуляри. Курсанти набувають різноманітну інформацію про реальні аварійні ситуації на суднах з детальним описом обставин, які мають пропедевтичну функцію для запобігання подібних випадків у майбутньому. Метою статті є обґрунтування особливостей застосування кейс-методу в практиці підготовки майбутніх фахівців навігації й управління морськими суднами. У статті обґрунтовуються особливості самореалізації здобувачів у процесі учіння, їх самоорганізація під час діяльності, активізація пізнавальної активності в роботі з кейсами. Розкриваються нюанси реалізації кейс-методу в умовах дистанційного навчання. Організація занять має практичний характер, робота над кейсом формує досвід моделювання реальної ситуації зі сфери професійної діяльності моряків під час їхньої роботи на судні. Цікавим для нашого дослідження є планування й організація кейсів, які вимагають вирішення спеціально створеної проблемної ситуації, а пошук виходу з неї завжди ускладнюється цілим комплексом обставин, особливостей, факторів ризику тощо. В результаті пошуку рішення таких ситуацій здобувачі вищої освіти, окрім практичної примірки на себе моделі поведінки фахівця морського флоту під час певної роботи на судні, навчаються критично та логічно мислити та отримують конкретний алгоритм дій у подібних обставинах своєї майбутньої праці. Слід зазначити, що використання кейс-методу є доречним тільки на старших курсах навчання у вищому навчальному закладі, коли у здобувачів уже є системні знання комплексу спеціальних дисциплін залежно від спеціалізації, при цьому застосування кейсів носить міжпредметний характер і використовується під час занять з таких основоположних дисциплін, як морська англійська мова за професійним спрямуванням, безпека життєдіяльності, основи охорони праці та охоронні заходи на судні тощо.

Посилання

1. Андерсен Е., Шиано Б. Навчання за методикою кейсів : практичний посібник. Гарвард, США, 2014.
2. Бонні К.М. Метод вивчення конкретних ситуацій покращує успішність студентів та сприйняття навчальних досягнень. Журнал мікробіології та біологічної освіти. 2015. Випуск 16(1). С. 21–28.
3. Еллет Вильям. Довідник з кейсів, нова редакція : навчальний посібник. Гарвард, США, 2018. URL: https://www.amazon.com/Case-Study-Handbook-Revised- Students-ebook/dp/pdf (дата звернення: 11.02.2023).
4. Крейн М. Як вкласти навчання в кейс- метод? Вплив кейс-підходів на знання, ставлення та залучення студентів. Журнал про досконалість у викладанні в коледжі. 2016. Випуск 27(2). С. 131–153.
5. Лауншпах С., Петіт А. Створення кейсу: Кейс-метод, мотивація та навчання аргументації. Бомонт, США, 2017. URL: https://www.researchgate.net/ publication/336370159_Making_the_Case_The_Case_ Method_Motivation_and_the_Teaching_of_Argument (дата звернення: 14.02.2023).
6. Модельний курс 1.39: Лідерство та робота в команді. Лондон : ММО, 2014.
7. Кейс-метод. Вікіпедія : вільна енциклопедія. Дата оновлення: 08.12.2022. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Кейс-метод (дата звернення: 15.04.2023).
8. Райнхардт С. Метод кейсів. URL: http:// www.zsb.uni-halle.de/archiv/didakticher-koffer/unterrichtstreihen/ reihe08/ (дата звернення: 11.02.2023).
9. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (СОЛАС), консолідоване видання. Лондон : ММО, 2014.
10. Уолтер Б., Лундеберг M., Канг Х., Херрід К. Сприйняття студентами використання систем персональної відповіді («клікерів») з кейсами в науці. J Col Sci Teach. 2011. Випуск 40 (4). С. 14–19.
11. Херрід К., Шиллер Н. Журнал коледжу. 2011. URL: https://www.researchgate.net/profile/Nancy-Schiller/ publication/353958616_In_Case_You_Are_Interested_ Results_of_a_Survey_of_Case_Study_Teachers/ links/62b744591010dc02cc5b9252/In-Case-You-Are- Interested-Results-of-a-Survey-of-Case-Study-Teachers. pdf (дата звернення: 24.03.2023).
12. Ядав A. Викладання природничих наук за допомогою кейсів: національне дослідження сприйняття викладачами переваг та викликів використання кейсів. J Col Sci Teach 2007. Випуск 37 (1). С. 38. URL: https://www.researchgate.net/profile/Aman-Yadav-12/ publication/262960630_Teaching_science_with_case_ studies_A_national_survey_of_faculty_perceptions_ of_the_benefits_and_challenges_of_using_cases/ links/559a9b9308ae99aa62ce1615/Teaching-science-withcase- studies-A-national-survey-of-faculty-perceptions-ofthe- benefits-and-challenges-of-using-cases.pdf (дата звер- нення: 24.03.2023).
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
35-41
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ