ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SMART-КОМПЛЕКСІВ В ОСВІТІ

Ключові слова: освіта, SMART-комплекс, навчальний процес, методичні системи навчання, засоби навчання, технології, етапи навчання.

Анотація

У статті представлено узагальнену характеристику результатів дослідження із встановлення специфічних дидактичних особливостей SMART-комплексів в освіті. Охарактеризовані основні їх завдання, місце та склад у межах сучасної SMART-освіти. Визначено “SMART-комплекс» як спеціальне об’єднання технічних засобів і сучасних програмних технологій із методикою освітнього процесу, використання яких на певних етапах навчання дозволяє досягнути ефективних освітніх результатів за рахунок організації та мотивації активної самостійної навчальної роботи за допомогою цифрових інформаційних освітніх ресурсів. Визначено основними завданнями SMART-комплексу у методичній системі та системі засобів навчання організацію самостійної персоналізованої навчальної роботи на різних етапах навчання за допомогою застосування цифрових інформаційних освітніх ресурсів. Встановлено, що SMART-комплекси як елементи освіти характеризується певними специфічними дидактичними особливостями: забезпеченням організації навчання з врахуванням етапів навчальної роботи та вимог методики навчання; виконанням ролі викладача на певних етапах навчальної роботи; наявністю своєрідної структури та виконанням спеціальних завдань у складі методичної системи навчання; органічним та чітким функціонуванням у підсистемі засобів навчання; визначенням через мету навчання завдань, місця та складу комплексу; виконанням інтегративного завдання для об’єднання та використання електронних та цифрових інформаційних ресурсів, інформаційно-комунікаційних мереж та комп’ютерних програм; виконанням адаптивної функції в організації навчання та представлення змісту навчання. Запропоновано узагальнену схему місця SMART-комплексів у методичній системі навчання та системі засобів навчання.

Посилання

1. Гуменний О. Концепція проектування SMART- комплексів навчальних дисциплін для закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Електронне наукове фахове видання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія Теорія та методика професійної освіти. 2018. № 15 С. 4–7. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/ 3/article/view/533/527 (дата звернення: 20.09.2022).
2. Дуброва Н. SMART-освіта як засіб формування конкурентоздатності фахівців харчової галузі. Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : Міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. Харків : ХДУХТ, 2019. С. 209–211 URL: http:// surl.li/glivo (дата звернення: 20.03.2023).
3. Зуєва А. Критерії діагностування якості смарт- комплексу для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Науковий вісник Інституту професійно- технічної освіти НАПН України. 2018. С. 59–60. URL: https://www.researchgate.net/ publication/330350928 (дата звернення: 15.09.2022).
4. Кононенко А.Г., Масліч С.В. Використання SMART-комплексів у методичній системі сучасних інформаційно-освітніх технологій. Освіта та педагогічна наука. 2020. № 1(173). С. 37– 46. URL: http:// eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps/article/view/63/63 (дата звернення: 15.10.2022).
5. Мокрицька О. В. Доповідь: “Smart-технології в освіті». URL: https://naurok.com.ua/dopovidsmart- tehnologi-v-osviti-201316.html (дата звернення: 17.10.2022).
6. Прохарчук О. SMART-підручник – важливий елемент SMART-комплексу. Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2019 р. С. 225–227 URL: https://is.gd/pLQRO3 (дата звернення: 08.01.2023).
7. Рогульська О.О., Тарасова О.В. Використання смарт-технологій у освітньому процесі вітчизняної вищої школи. Збірник наукових праць. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. № 47 С. 249–252. URL: https:// vspu.net/sit/index.php/sit/issue/view/2/z_47 (дата звернення: 20.11.2022).
8. Твердохліб А.І. Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1(13). С. 301–305. URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/ PDF/2017/1/49.pdf (дата звернення: 18.12.2022).
9. Шін Канг-Так, Чан Се-Юн. План реалізації стратегії розумної освіти; Міністерство освіти, науки та технологій: Сеул, Корея, 2011. С. 12–21. URL: http:// surl.li/glnef (дата звернення: 20.11.2022).
10. Begoña Gros The Design of Smart Educational E nvironments. URL: https://slejournal.springeropen.com/ articles/10.1186/s40561-016-0039-x (дата звернення: 14.10.2022).
11. HyeJin Lee and Yohan Hwang.Technology- Enhanced Education through VR-Making and Metaverse- Linking to Foster Teacher Readiness and Sustainable Learning. (2022) Sustainability. № 14(8). URL: https:// www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4786 (дата звернення: 15.01.2023).
12. Spector J. M. . Conceptualizing the emerging field of smart learning environments. Smart Learn. Environ. 2014. № 1 (1). P. 2–10.
13. Putra R. R. J. and Putro B. L. (2019) Smar t Education: Educational Service System for Equal Quality Education. Journal of Physics:Conference Series. № 1280 8. URL: https://iopscience.iop.org/arti cle/10.1088/1742-6596/1280/3/032029/pdf (дата звернення: 10.09.2022).
14. Smart технології в освіті. URL: https://sites. google.com/site/smarttehnologiie/interaktivni-tehnologiiev- osviti (дата звернення: 10.01.2023).
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
98-105
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ