ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПІДХІД QUADRUPLE HELIX

Ключові слова: ветерани, модель Quadruple Helix, потреба, реінтеграція, соціально-економічні відносини, чотириланкова спіраль

Анотація

У статті розкриваються особливості побудови процесу реінтеграції ветеранів гібридної війни в Україні на основі принципів Quadruple Helix. Дана модель соціально-економічних відносин як розширена версія моделі Triple Helix передбачає співпрацю між різними колами науковців, виробниками та органами влади, додаючи до учасників взаємодії четверту спіраль – громаду чи громадянське суспільство. Представлено модель побудови взаємин між представниками різних ланок чотириланкової спіралі, визначено ключові етапи процесу, запропоновано форми взаємодії на різних етапах. Аргументовано думку, що підхід Quadruple Helix до процесу реінтеграції сприятиме врахуванню ширшого спектру потреб ветеранів та оптимізації процесу соціально-економічної підтримки вказаної категорії громадян. Мета статті полягає у концептуалізації моделі процесу реінтеграції ветеранів гібридної війни в Україні за концепцією Quadruple Helix. Досягнення поставленої мети передбачало вирішення низки завдань, а саме: вивчення та узагальнення провідного досвіду наукової спільноти з проблеми реінтеграції ветеранів гібридної війни; аналіз перспектив застосування підходу Quadruple Helix у побудові моделі процесу реінтеграції ветеранів гібридної війни в Україні; створення та обґрунтування ефективності моделі процесу реінтеграції ветеранів гібридної війни на основі підходу Quadruple Helix. Дослідження реалізовувалося з використанням комплексу теоретичних (аналіз, узагальнення, систематизація) та практичних (спостереження, моделювання) методів. Наукова новизна даного дослідження вбачається в адаптації моделі соціально-економічної взаємодії до сфери планування та реалізації соціальної підтримки ветеранів гібридної війни з метою їх ефективної реінтеграції у цивільному соціумі. У висновках підтверджено, що модель соціально-економічних відносин Quadruple Helix може бути ефективно імплементована в процес реінтеграції ветеранів гібридної війни в Україні як така, що інтегрує інтереси ключових учасників процесу.

Посилання

1. Кравченко С.І. Національна інноваційна система України в контексті моделі «quadruple helix». Modern Economics. 2018. № 12. P. 112–119. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-17.
2. A Quadruple Helix guide for innovations by Värmland County Administrative. Board, Sweden, 2018. URL: https://vb.northsearegion.eu/public/files/repository/20180924154616_QuadrupleHelixguide.pdf (дата звернення: 10.06.2023).
3. Carayannis E.G., Campbell D.F.J. Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” Knowledge Production System. Journal of the Knowledge Economy. 2011. № 2(3). Р. 327–372. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3.
4. Ranga M., Mroczkowski T. & Araiso T. University–industry cooperation and the transition to innovation ecosystems in Japan. Industry and Higher Education. 2017. № 31(6). Р. 373–387.
5. Svensson P., Klofsten M., & Etzkowitz H. An Entrepreneurial University Strategy for Renewing a Declining Industrial City: The Norrköping Way. European Planning Studies. 2017. № 20(4). Р. 505–525. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2012.665616.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
62-67
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ