ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ ЧЕРЕЗ ПИСЬМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: критичне мислення, письмова діяльність, суднові механіки, іншомовна підготовка

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні психолого-педагогічних умов використання письмової діяльності для формування критичного мислення майбутніх суднових механіків у процесі іншомовної підготовки. З метою досягнення поставленої мети було використано сучасні наукові підходи (компетентнісний, синергетичний, парадигмальний, соціокультурний, технологічний) та методи: аналізу наукової літератури про базові навички, здатності й уміння критичного мислення; узагальнення досвіду праць науковців, які вивчали механізми формування критичного мислення в майбутніх фахівців морської галузі; аналізу онлайн-ресурсів з організаційно-педагогічного та науково-методичного забезпечення формування критичного мислення через письмову діяльність у процесі іншомовної підготовки. У результаті дослідження поняття «критичне мислення суднових механіків» визначено як ключову компетентність, що являє собою комплекс навичок, здатностей і умінь аналізувати інформацію стосовно технічного стану суден, розуміти складні ситуації та приймати обґрунтовані рішення в умовах експлуатації й обслуговування морських транспортних засобів. Узагальнено причини, з яких суднові механіки світового флоту мають розвивати свої навички критичного мислення саме англійською мовою. Здійснено опис письмових вправ, які сприятимуть формуванню навичок, здатностей і умінь критичного мислення. Обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування критичного мислення майбутніх суднових механіків: підтримуюче навчальне середовище, цікавий і актуальний матеріал, поетапна координація, практика відкритих питань, обговорення та взаємодія, реальні ситуації, формування мотивації. Висновки. Науковий пошук допоміг визначити поняття «критичне мислення суднових механіків» і встановити, що набір когнітивних здібностей, навичок, здатностей і умінь критичного мислення забезпечує студентів відчутними академічними, особистими та професійними перевагами, які зрештою допоможуть їм у майбутньому вирішити різноманітні проблеми професійного характеру, сприятимуть гарантуванню безпеки на робочому місці в машинному відділенні. Наголошено, що письмові вправи визначеного характеру можуть не лише використовуватись як інструмент для передачі ідей, а й значно покращити сам процес критичного мислення майбутніх суднових механіків під час їх іншомовної підготовки. Створюючи сприятливе навчальне оточення з урахуванням конкретних психолого-педагогічних умов, викладачі можуть ефективно сприяти розвитку навичок критичного мислення через використання письмових вправ. Це готуватиме студентів до вирішення складних проблем і ухвалення обґрунтованих рішень у різних академічних і професійних середовищах.

Посилання

1. Козир М.В. Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2017. № 28. C. 49–53.
2. Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) : посібник для вчителя. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. 105 с.
3. Терно С.О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2007. 275 с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд та ін ; наук. ред., передм. О.І. Пометун. Київ : Плеяди, 2006. 220 с. URL: https://naurok.com.ua/alan-krouford-tehnologi-rozvitku-kritichnogo-mislennyauchniv-48147.html (дата звернення: 25.10.2023).
5. Butler H.A., Halpern D.F. Critical Thinking Impacts Our Everyday Lives. Critical Thinking in Psychology / Ed. R.J. Sternberg, D.F. Halpern. Cambridge University Press, 2020. 2e edition. P. 152–172.
6. Quitadamo I.J., Martha J.K. Learning to Improve: Using Writing to Increase Critical Thinking Performance in General Education Biology. CBE Life Science Education, 2007. № 6 (2). P. 149.
7. Saiz C., Rivas S. Desarollo del Pensamiento Crítico. Criatividade e Pensamento Crítico: Conceito, Avaliação e Desenvolvimento / Ed. L.S. Almeida. Braga : Centro de Estudos e Recursos em Psicologia, 2017. P. 133–179.
8. Willingham D.T. Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Educator. 2007. Summer Issue. P. 8–19.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
37-42
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ