ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • А.Р. Мосейчук
Ключові слова: майбутні фельдшери, формування, експериментальна методика, дослідницька компетентність, результати

Анотація

У статті порушено проблему формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів; запропоновано експериментальну методику, що мала на меті різноаспектне, поетапне формування дослідницької компетентності, взаємоузгодження інтерактивних методів, засобів формування дослідницької компетентності. Представлено кількісні показники результату формування дослідницької компетентності.

Посилання

1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подход в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. – 336 с.
2. Наказ МОЗ України № 401 від 07.07.2011 р. «Про введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=12802.
3. Трошева Г.А. Формирование исследовательских умений у студентов профессионального лицея // Среднее профессиональное образование. – 2009. –
№ 10. – С. 14-16.
4. Фролова М.Е. Педагогічне забезпечення процесу формування дослідницьких компетентностей студентів в системі вищої економічної освіти / М.Е. Фролова // Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2012. – Т. 3. – С. 206-216.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
53-56
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ