АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МЕНЕДЖМЕНТУ

  • І.В. Козубовська
  • В.М. Палінчак
Ключові слова: менеджмент, підготовка менеджерів, програми підготовки, сумісні програми, акредитація, США

Анотація

У статті розглядаються деякі аспекти професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закла- дах США. Розкрито сутність поняття «менеджмент» у розумінні американських науковців, його основні види. Охарактеризовано систему професійної підготовки фахівців менеджменту у вищих навчальних закладах США, проаналізовано деякі особливості бакалаврських і магістерських програм підготовки менеджерів та їх акредитації

Посилання

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори. – пер. с англ. – М., Дело, 1992. – 702 с.
2. Кунц Г., Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. Доннел. – пер. с англ. – М. : Прогресс, 1981. – 372 с.
3. Ільїна В.Ю. Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах: дис. … канд. пед. наук: спец.
13.00.01 / Вероніка Юріївна Ільїна. – Ялта, 2009. – 237 с.
4. Danos P. Changing with the times. Business education must transform in response to global business needs / Paul Danos // Business India. – 2010. – October
4-17. – P. 128 – 140.
5. Евенко Л.И. Системы, стандарты, практика подготовки профессиональных менеджеров в зарубежных странах (программы MBА) / Л.И. Евенко. – М., Книжный мир, 1998. – 220 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
69-73
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ