«ДИТИНА, БАТЬКИ, ВЧИТЕЛЬ» У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

  • І.В. Єсьман
Ключові слова: сім’я, вчитель, педагогічна освіта батьків, сімейне виховання

Анотація

Виходячи з аналізу наукової літератури, у статті вивчено взаємодію складових «педагогічного три- кутника»: дитина – батьки – вчитель у контексті Концепції «Нової української школи». Установлено, що перед батьками сьогодні відкривається перспектива підвищення рівня їх педагогічної освіти, а вчителі, поступово розширюючи коло знань і умінь батьків, стануть їх однодумцями і помічниками. З’ясовано, що сучасна педагогізація сім’ї потребує вдосконалення навчально-методичного забезпечення й активізації участі батьків у навчально-виховному процесі.

Посилання

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К. : Радуга, 1994. – С. 62.
2. Енциклопедія освіти / під ред. В. Кременя. – К. : Юрінком-Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Концепція «Нової української школи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov. ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html
4. Оржеховська В. Взаємодія навчального закладу і сім’ї : стратегії, технології і моделі / В. Оржеховська. – Х. : Видавництво «Точка», 2007. – 192 с.
5. Проект Закону України про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=58639
6. Селевко Г. Социально-воспитательные технологии / Г. Селевко. – М. :Научно-исследовательский институт школьных технологий, 2005. – 175 с.
7. Степико М. Українська ідентичність : феномен і засади формування / М. Степико. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. – 334 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
90-93
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ