МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • С.С. Попадюк
  • М.О. Скуратівська
Ключові слова: перевернуте навчання, змішане навчання, традиційне заняття, тьютор, модератор, форми інтеракції, відеолекція, інструментарій підготовки відео

Анотація

У статті досліджено основоположні принципи використання в навчальному процесі вузу моделі «перевернутого навчання». Авторами розглянуто відмінності традиційного та «перевернутого» занять, підкреслено необхідність усвідомлення викладачем зміни його ролі та функцій у разі використання
указаної моделі викладання. У дослідженні також виокремлено переваги та недоліки згаданої освіт- ньої концепції, висвітлено комплекс технологічних і дидактичних вимог до розроблення навчальних відеолекцій.

Посилання

1. Байда М.В. Використання класичних технологій кооперативного навчання на змішаних та перевернутих заняттях у процесі фахової підготовки вчителів-філологів / М.В. Байда // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – № 4(82). – С. 83–87.
2. Євдокімова-Лисогор Л.А. Модель «Перевернутого класу (Flipped classroom)» у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей /
Л.А. Євдокімова-Лисогор // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2016. – Вип. 141. – С. 69–72.
3. Кузьмінська О.Г. Перевернуте навчання: практичний аспект / О.Г. Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 1 (26). – С. 86–98.
4. Приходькіна Н. Використання технології «переверненого навчання» у професійній діяльності викладачів вищої школи / Н. Приходькіна // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – 2014. – Вип. 30. – С. 141–144.
5. Телев’як І.І. «Перевернутий клас» – новий крок у процесі навчання / І.І. Телев’як // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: статті
учасників Другої міжнародної мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії» 13 травня 2016 року. – Вип. 25. – О. : Фенікс, 2016. – С. 289–292.
6. Bergmann J. Flip your classroom: reach every student in every class every day / J. Bergmann, A. Sams // International Society for Technology in Education. – 2012. – 120 p.
7. Großkurth E.-M. The Inverted Classroom Model : The 3rd German ICM-Conference – Proceedings / E.-M. Großkurth, J. Handke. – Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014. – 144 S.
8. Scheg Abigail G. Implementation and Critical Assessment of the Flipped Classroom Experience. Advances in Educational Technologies and Instructional Design / G. Abigail Scheg. – IGI Global, 2015. – 318 p.
9. Westermann E.B. A Half-flipped classroom or an alternative approach? Primary Sources and Blended Learning / E.B. Westermann // Educational Research Quarterly. – 2014. – Vol. 38. – №. 2. – P. 43–57.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
149-154
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ