НОВАТОРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЖОНА ДЬЮЇ У ЧИКАЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1894–1904 рр.)

  • Н.Г. Кравцова
Ключові слова: прагматизм, інструменталізм, філософія освіти, єдність теорії і практики, шко-лабораторія, альтернативний навчальний заклад

Анотація

У статті проаналізовано новаторську педагогічну діяльність Джона Дьюї періоду його роботи у Чиказькому університеті (1894–1904 рр.). Розкрито сутність «реконструкції у філософії», здійсненої ученим. Виокремлено провідні напрями діяльності об’єднаної кафедри педагогіки, філософії та пси- хології на чолі з Дж. Дьюї. Акцентовано єдність теорії і практики в організаційно-методичній системі Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї.

Посилання

1. Вестбрук Р.Б. Джон Дьюи / Р.Б. Вестбрук // Перспективы. – 1994. – С. 268–284.
2. Дьюї Д. Демократія і освіта / Джон Дьюї. – Львів : Літопис, 2003. – 294 с.
3. Рогачева Е.Ю. Педагогическое творчество Дж. Дьюи в Чикагский период / Е.Ю. Рогачева // Педагогика. – 2004. – №5. – С. 90-96.
4. Dewey J. Education as a university study / J. Dewey // Columbia University Quaterly. – June, 1907. – № 3. – P. 284-290.
5. Dewey J. The education situation / John Dewey. – Chicago : University of Chicago Press, 1902. – 99 p.
6. Dewey J. The quest for certainty: A study of the relation between knowledge and action / John Dewey. – NY. : Prentice Hall, 1929. – 214 p.
7. Dykhuizen L. The Life and Mind of John Dewey / L. Dykhuizen. – Carbondale : Southern Illinois University Press, 1973. – 404 p.
8. Wirth A.Y. John Dewey as educator: His design for work in education (1894-1904) / A.Y. Wirth. – NY. : Robert E. Krieger Publishing Company, 1979. – 326 p.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
38-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ