ОЦІНЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Л.Ю. Лічман
Ключові слова: іншомовна компетентність, оцінювання, оцінка, кредитно-модульная система навчання, стандарт

Анотація

У статті досліджено проблему оцінювання якості формування іншомовної компетентності у ВНЗ України. Зазначено та обґрунтовано принципову відмінність між результатами мовної підготовки студентів і зразковою (еталонною) формою іншомовної компетентності, яка створюється соціально-корпоративною системою. Проаналізовано основні методи контролю якості лінгвістичного навчання. Намічено перспективи комплексного вдосконалення процесу оцінювання та оцінки в лінгводидактиці.

Посилання

1. Hager P. The competence affair, or why vocational education and training urgently needs a new understanding of learning / P. Hager // Journal of Vocational Education & Training. – 2004. – № 56:3. – Р. 409–433.
2. Авшенюк Н. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : [монографія] / Н. Авшенюк, Т. Десятов, Л. Дяченко, Н. Постригач, Л. Пуховська, О. Сулима. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с.
3. Хребет М. Методи та прийоми контролю володіння іноземною мовою / М. Хребет : Матер. ХIX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (жовтень 2015 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2378.
4. Державний архів Запорізької області. – Ф. 928. – Оп. 18. – Спр. 900. – Арк. 4.
5. Державний архів Запорізької області. – Ф. 2054. –Оп. 9. – Спр. 673. – Арк. 7.
6. Державний архів Запорізької області. – Ф. 928. –Оп. 18. – Спр. 984. – Арк. 12.
7. Державний архів Запорізької області. – Ф. 928. –Оп. 18. – Спр. 928. – Арк. 9.
8. Державний архів Запорізької області. – Ф. 928. –Оп. 18. – Спр. 984. – Арк. 5.
9. ECTS grading scale [Electronic resource]. – Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/ECTS_grading_scale.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
54-58
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ