ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ Г. ВАЩЕНКА

  • Л.М. Петренко
Ключові слова: Г. Ващенко, чинники, духовно-моральна спадщина, світогляд, життєві цінності, національний рух

Анотація

Досліджено значення впливу соціального оточення на формування світоглядних позицій педагога. Підкреслено чималий вплив кращих викладачів Полтавської духовної семінарії на розвиток національ- ного руху на Полтавщині наприкінці ХІХ ст. Виокремлено вплив культурно-мистецького середовища на формування світогляду Г. Ващенка. Проаналізовано фактори, що сприяли формуванню життєвих пріоритетів у педагога. Вказано, що студентське оточення було важливим чинником формування нау- ково-педагогічного світогляду Г. Ващенка.

Посилання

1. Ващенко Г. Історія однієї школи : (спогади) / Г. Ващенко // [Твори] / Г. Ващенко. – К., 2006. – Т. 6 : Спогади. Статті. – С. 6–198.
2. Ващенко Г. Моя автобіографія / Г. Ващенко // Бойко А. Служба Богові й Батьківщині: (Г. Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок) : [наук.-метод. посіб.] /
А. Бойко. – К. : ІЗМН, 2001. – С. 107–112.
3. Ващенко Г. Твори. / Г. Ващенко. – Т. 6 : Спогади. Статті. – К : Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 2006. – 443 с.
4. Ващенко Г. Український ренесанс XX століття : дві концепції українського ренесансу / Г. Ващенко // [Твори] / Г. Ващенко. – К., 2006. – Т. 6 : Спогади. Статті. – С. 199–277.
5. ЦДІА України. – Ф.707. – Оп. 299. – Спр. 6. – Арк. 167.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
63-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ