НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

  • Л.В. Біденко
  • Г.І. Кисельова
Ключові слова: процес навчання, лінгводидактика, іноземні студенти, розвиток зв’язного мовлення, навчальні матеріали, текст, вправи

Анотація

У статті порушено проблему пошуку нових науково-методичних основ підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей. Автором статті розглянуто основні підходи до розроблення навчальних матеріалів, проведено аналіз сучасних підручників з української мови як іноземної. Здійснено спробу описати структуру та методику створення нового навчального матеріалу з розвитку зв’язного мовлення, завдяки якому формування комунікативної компетенції іноземних студентів, умінь і навичок доцільного користування засобами мови в комунікативно значущих ситуаціях спілкування буде відбуватися значно ефективніше.

Посилання

1. Арутюнов А.Р. Формирование компетенций в процессе преподавания РКИ / А.Р. Арутюнов, Л.Х Цику // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 10. – С. 316–317.
2. Биденко Л.В. Хочу учиться в Сумах! [учеб. пособие] / Л.В. Биденко, А.И. Киселева. – Сумы : Сумской государственный университет, 2015. – 111 с.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М. : Наука,1982. –144 с.
4. Жинкин Н.И. Текст как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М. : Наука, 1982. – 236 с.
5. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения / Г.В. Колшанский // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 1. – С. 10–14.
6. Ушакова Н.И. Учебник по языку обучения для иностранных студентов в русле современной образовательной парадигмы. Теория и практика создания
учебника по языку обучения для иностранных студентов вузов Украины / Н.И. Ушакова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 263 с.
7. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного : [учеб. пособие] /М.П. Чеснокова. – 2 изд., перераб. – М. : МАДИ, 2015. – 132 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
99-103
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ