ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КЛАСАХ РІЗНИХ ПРОФІЛІВ

  • Д.Б. Мехед
  • О.Б. Мехед
  • В.О. Скребець
Ключові слова: рівень понятійного мислення, повнота, точність, узагальнення

Анотація

За допомогою методики РОЗУМ пропонується виявляти міру сформованості понятійного мислення школярів при вивченні предметів циклу природничо-математичних дисциплін. Володіючи цією інформацією, можна вносити корективи в навчальний процес заради підвищення його ефективності.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку України в ХХІ столітті. – К.: Шкіл. світ. – 24 с.
2. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Скребець. – К.: Слово, 2003. – 192 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
72-74
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ