РОЛЬ ДВОРІВНЕВОГО ПІДРУЧНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ТА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

  • Є.П. Нелін
  • З.І. Кравченко
Ключові слова: дворівневий підручник, особистісно та компетентнісно орієнтоване навчання, орієнтовна основа дій

Анотація

У статті висвітлено вимоги до підручника алгебри і початків аналізу щодо реалізації принципів особистісно та компетентнісно орієнтованого навчання. Уточнено поняття “дворівневий підручник”. Показано, що явне виділення орієнтовних основ дій безпосередньо в підручнику дозволяє організувати самостійну роботу учнів із пошуку планів розв’язування завдань.

Посилання

1. Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа: учеб. [для 10 кл.: базовый и профильный уровни] / Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И.: под ред. Жижченка А.В. – М.: Просвещение, 2008.–368 с.
2. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: дворівневий підручник [для 10 кл., загальн. навч. закладів] / Нелін Є.П. – Х.: Світ дитинства, 2004. – 392 с.
3. Савченко О.Я. Без якісного підручника якісна шкільна освіта неможлива / О.Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка, 1999. – С.3–6.
4. Слєпкань З.І. Проблеми особистісно орієнтованої освіти учнів середньої школи / З.І. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – №9. – С.12–15.
5. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: підручник [для студентів математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів] / Слєпкань З.І. – К.: Зодіак. – ЕКО, 2000. – 512 с.
6. Цветков Л.А. Принцип проблемности в методическом построении учебников по химии / Л.А. Цветков // Вопросы совершенствования школьных учебников. – М.: Просвещение, 1975. – С.184–190.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
75-79
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ