ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНШИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОВНИХ АСПЕКТІВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

  • О.В. Голотюк
Ключові слова: читання, французька мова, мовні аспекти, мовленнєва діяльність, методи й прийоми навчання, ефективність, система вправ

Анотація

Стаття присвячена читанню як виду мовленнєвої діяльності, його особливостям, видам та етапам навчання на уроках французької мови. У статті висвітлено, що читання є ефективним засобом навчання інших видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню, говорінню  та мовних аспектів, тобто сприяє формуванню фонетичої, граматичної та лексичної компетенції. Значна увага приділяється виявленню взаємозв’язків різних видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів. Розглядаються види та системи вправ, які формують мовленнєву компетенцію з французької мови на основі читання текстів, що покликано допомогти подолати труднощі навчання французької мови та більш послідовно будувати навчальний процес.

Посилання

1. Леонтьев А.А. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1991. – 289 с.
2. Миролюбов А.А. Общая методика обучения иностраным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1967. – 375 с.
3. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 282 с.
4. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А. та ін. Сучасні технології навчання іноземного спілкування. – К., Ленвіт, 1997. – 46 с.
5. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
102-107
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ