ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

  • Г.В. Бєлан
Ключові слова: педагогічна персоналія, історико-педагогічна думка, наукова біографія, біографічний метод, педагог

Анотація

У статті розглядаються домінуючі тенденції історико-педагогічних досліджень,
актуальність яких зумовлена сучасними соціальними трансформаціями. Розглянуто етапи
наукового вивчення педагогічних персоналій в історичній ретроспективі, представлено
методологічні засади вивчення наукової біографії педагога, коротко показано особливості
функціонування педагогічної персоналії у сфері науково-педагогічного пізнання в період з
другої половини XIX ст. – до початку ХХІ ст.

Посилання

1. Дзеверін О. Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР / О. Г. Дзеверін / Розвиток
народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР. – Наукові записки. – Т. VІ. – К.:
Радянська школа, 1957. – 447 с.
2. Історіографія історії України: Курс лекцій / В.П.Коцур, А.П.Коцур. – Чернівці: Золоті
литаври, 1999. – 520 с.
3. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.):
Хрестоматія / Упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.
4. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.1: Навч. посібник/ За ред.О.В.Сухомлинської.
– К.: Либідь, 2005. – С.3-11.
5. Сухомлинська О. В. Витоки й засади української школи рефлексології та педології (20-ті
роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – №3. – 1994. – С. 107–117.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
11-15
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ