МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

  • Н.М. Буринська
  • Н.В. Титаренко
Ключові слова: тест, методика тестування, навчальний процес з хімії, оцінювання

Анотація

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена сучасними вимогами
суспільства до рівня знань і умінь учнів, що не повною мірою відповідають їх оцінюванню.
Застосування розробленої нами методики використання тестів у навчальному процесі з
хімії в основній школі сприятиме підвищенню об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дасть змогу кожному з них
навчатися у властивому для його особистості темпі, що з рештою сприятиме гуманізації
процесу навчання.

Посилання

1. Бабченко Г.С. Тести для тематичного контролю за 12-бальною шкалою. Хімія-8, ІІ семестр. /
Г.С.Бабченко, Р.В.Шаламов. – К., 2001. – 48 с.
2. Білоус О. Використання шкільного тесту розумового розвитку учнів на уроках хімії /
О.Білоус, Т.Куратова // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 1. – С. 37-39.
3. Булах І.Є. Теорія та методика комп’ютерного тестування успішності навчання: дис. …
доктора. пед. наук: спец 13.00.01 “загальна педагогіка” / Ірина Євгенівна Булах. – К.: АПН
України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – 1995. – 430 с.
4. Буринська Н.М. Тестові завдання та вправи з неорганічної хімії / Ніна Миколаївна Буринська.
– К.: АТ “ОКО”, 1996. – 204 с.
5. Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл,
ліцеїв та гімназій: ХІМІЯ. – [О.Г.Ярошенко, В.І.Новицька, Л.О.Клубань, А.М.Лікарчук,
Н.В.Титаренко]. – К.: ІСДО, 1995. – 88 с.
6. Лукіна Т. Моніторинг у системі загальноосвітньої підготовки / Т.Лукіна, Н.Буркіна // Освіта
України. – 2001. – № 8. – С.10-11.
7. Масалітіна О.С. Педагогічні умови застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної
діяльності старшокласників: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 “теорія та методика
навчання” / О.С.Масалітіна. – Харків, 1999. – 19 с.
8. Олейник Н.М. Тест как инструмент измерения уровня знаний и трудности заданий в
современной технологии обучения: Учебное пособие / Н.М.Олейник. – Донецк: ДонГУ, 1991.
– 66 с.
64
9. Романенко Ю.А. Формування системи тестів з хімії для загальноосвітньої школи: дис. …
канд. пед. наук: 13.00.02 (теорія та методика навчання” / Юлія Анатоліївна Романенко. – АПН
України; Ін-т педагогіки, 1999. – 328 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
56-64
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ