ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУСІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

  • С.С. Агапшук
Ключові слова: дискусії, навчально-пізнавальна діяльність учнів, самостійність, комунікативні вміння

Анотація

У статті визначено місце та роль дискусії у процесі навчання біології як окремої
педагогічної категорії. На основі аналізу результатів анкетування досліджено реальний
стан використання дискусій на уроках біології у загальноосвітніх навчальних закладах.
Запропоновані методичні рекомендації для вчителів щодо проведення дискусій з біології.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій: модульне навчання: навчальний
посібник / А.М. Алексюк. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.
2. Ванцев Ю.В. Принципы и формы организации школьных дискуссионных площадок /
Ю.В. Ванцев // Шкільні технології: науково-практичний журнал. – К., 2009. – С. 143-152.
3. Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: навчально-методичний посібник:
Підручник для студ. пед. ф-тів вищ. навч. закладів / О.В. Матвієнко; За ред. В.І. Бондаря. – К.:
Українські пропілеї, 2001. – 300 с.
4. Минеева С.А. Полемика-диспут-дискуссия / С.А. Минеева. – М.: Знание, 1990. – 64 с.
5. Новикова Г.В. Как подготовить и провести дискуссию [Электронный ресурс] / Г.В. Новикова
// Вестник Московского университета. Сер. 20, Педагогическое образование. – 2010. – № 1. –
С. 115-118.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
72-76
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ